Програми курсів

  • 2023 рік
  • 2024 рік
№ з/пНазва програми
I. КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
1Практичні психологи ЗДО
2Соціальні педагоги ЗДО
3Логопеди ЗДО
4Дефектологи ЗДО
5Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО
6Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО (без досвіду роботи в інклюзивній групі)
7Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО
8Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО (новопризначені).
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
9Практичні психологи ЗЗСО
10Соціальні педагоги ЗЗСО
11Вчителі-логопеди ЗЗСО
12Вчителі-дефектологи ЗЗСО
13Вчителі фізичної культури
14Вчителі предмета “Захист України”
15Вчителі предмета “Захист України” за напрямом «Медико-санітарна підготовка»
16Асистенти вчителів інклюзивного навчання
17Асистенти вчителів інклюзивного навчання (новопризначені)
18Вихователі шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів
19Директори інклюзивно-ресурних центрів.
20Педагогічні працівники (фахівці) інклюзивно-ресурсних центрів: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичні психологи, вчителі-реабілітологи.
Освітні програми за додатковою спеціалізацією – 36 акад. год
21Класні керівники
22Вчителі індивідуального навчання
23Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.)
24Вчителі 5-6 класів інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»
25Вчителі інклюзивного навчання
26Вчителі інклюзивного навчання (без досвіду роботи в інклюзивному класі)
Освітні програми за додатковою спеціалізацією – 30 акад. год.
27Програма «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагога» (для всіх педагогічних працівників)
28Програма «Психолого-педагогічна підтримка вчителя НУШ в ЗЗСО» (педагогічні працівники ЗЗСО з актуальних проблем психології та педагогіки)
Освітні авторські програми за темою (напрямом):
29Авторська програма для асистентів вчителів інклюзивного навчання
«Розвиток психолого-педагогічної компетентності асистентів вчителів інклюзивного навчання НУШ» (Войтович Г.І.) – 30 год.
30Авторська програма для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічного працівника сучасного закладу освіти» (Бирко Н.М.) – 30 год.
31Авторська програма для педагогічних працівників ЗДО «Універсальний дизайн в ЗДО» (Бирко Н.М.) – 30 год.
32Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Універсальний дизайн в ЗЗСО» (Бирко Н.М.) – 30 год.
33Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Психолого-педагогічні аспекти профілактики та вирішення проблем, зумовлених булінгом в інклюзивному освітньому середовищі» (Шевчишена О.В.) – 15 год.
34Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Соціально-педагогічні підходи у формуванні свідомого ставлення здобувачів освіти до життя в сучасних умовах» (Клімкіна Н.Г.) – 8 год.
II. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
1Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів іноземної (англійської, німецької) мови «Soft skills та критичне мислення: важливі уміння вчителя іноземної мови у 21 столітті» (Мороз Т., Луценко Л.)
2Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української та зарубіжної літератури «Ключові уміння 21 століття в контексті викладання літератури в школі» (Пулатова Л.)
3Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури «Основні принципи текстотворення. Як навчити учнів створювати різні типи текстів (для ЗНО і для життя)» (Місінькевич О.)
4Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Деліберація як демократія майбутнього. Технології обговорення суспільних питань» (Ратушняк Н.)
5Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти «Демократична школа. Громадянські та соціальні компетентності» (Ратушняк Н.)
6Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Інструменти медіаграмотності вчителя суспільних дисциплін: як вчити та вчитися» (Ратушняк Н.)
7Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Громадянські та соціальні компетентності в контексті викладання суспільних дисциплін» (Ратушняк Н.)
8Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури «Сторітерапія на уроках словесності: як зацікавити учнів створенням історій» (Місінькевич О.)
9Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української та зарубіжної літератури «Урок літератури і світовий прогрес: професійні виклики для вчителя словесності» (Пулатова Л.)
10Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти «Міжнародна проєктна діяльність – простір для учасників освітнього процесу: спілкування, співпраця та розвиток» (Мединська А.)
11Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови «Креативне навчання іноземної мови: методичні лайфхаки» (Мединська А.)
12Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів історії «Як навчати історії п’ятикласників НУШ» (Кенц Г.)
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
13Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які викладають в початкових класах
14Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів англійської мови
15Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів інтегрованих курсів 5-6 класів «Історія та громадянська освіта»
16Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти
17Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства 5-6 класи»
18Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів предметів духовно-морального спрямування (етика, християнська етика)
19Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури
20Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів історії
21Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів мистецтва
22Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів музичного
мистецтва
23Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів музичного
мистецтва, які викладають в початковій школі
24Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів німецької мови
25Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого
мистецтва, музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», які викладають в початковій школі
26Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва
27Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів польської мови
28Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів правознавства
29Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та
літератури
30Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів французької мови
III. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
2Програма підвищення кваліфікації вчителів за модулем «Інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК)» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
3Програма підвищення кваліфікації «Сервіси Google в роботі педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти. Базовий рівень» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
4Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Цифрові ресурси педагога для впровадження НУШ у базовій загальній середній освіті» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
5Програма підвищення кваліфікації вчителів математики та інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
6Програма підвищення кваліфікації вчителів математики (5-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
7Програма підвищення кваліфікації вчителів математики (5-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
8Програма підвищення кваліфікації вчителів математики «GEOGEBRA як інструмент реалізації STEAM – освіти при вивченні математики» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
9Програма підвищення кваліфікації вчителів математики і фізики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
10Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
11Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики (7-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
12Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії (10-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
13Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики «Нетрадиційні методи проведення уроку фізики» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
14Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії «Урок фізики в сучасних технологіях навчання» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
15Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики «ЗНО з фізики – особливості підготовки учнів» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
16Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії (7-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою).
17Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії «Проблемне навчання на уроках хімії» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
18Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії «Використання проєктних технологій на уроках хімії» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
19Програма підвищення кваліфікації вчителів біології (6 – 9класи) (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
20Програма підвищення кваліфікації вчителів біології і екології (10 – 11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
21Програма підвищення кваліфікації вчителів природничої освітньої галузі (інтегровані курси) (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
22Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів «Природничо-наукова грамотність як основа якості освітніх результатів» (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
23Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів «Розвиток критичного, логічного і творчого мислення при вивченні курсів природничої освітньої галузі (за різними НМК)» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
24Програма підвищення кваліфікації вчителів географії (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
25Програма підвищення кваліфікації вчителів географії: «Розвиток, територіальне поширення, сучасні трансформації расового складу, мовної та етнічної, релігійної структури населення світу» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
26Програма підвищення кваліфікації вчителів фінансової грамотності (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
27Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій «Проєктні технології під час реалізації технологічної освітньої галузі у 5-6 класах НУШ» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
28Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій (5-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
29Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів технологій/креслення (10-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
30Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій «STEM технології на уроках трудового навчання/технологій» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
31Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «STEM-технології на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Технологічна освітня галузь» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
IV. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
1Керівник (директор) ЗДО + вихователь ЗДО
2Вихователь – методист дошкільної освіти
3Вихователі ЗДО
4Музичні керівники ЗДО
5Керівники гуртків ЗДО
6Інструктори з фізкультури ЗДО
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
7Вчителі початкової школи
8Вихователь групи подовженого дня
Освітні програми за темою (напрямом) – 30 акад. годин
9Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (2021 р.)»
10Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО групи раннього віку в контексті оновленого Державного стандарту дошкільної освіти» (Харченко А.А., Дарченко Л.Г.)
11Програма «Підвищення кваліфікації музичного керівника ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
12Програма «Підвищення кваліфікації керівника гуртка ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
13Програма «Підвищення кваліфікації інструктора з фізкультури ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
14Програма «Розвиток професійної компетентності вчителя початкової школи, новопризначеного вчителя, що не пройшли базову підготовку НУШ»
15Програма «Розвиток професійних компетентностей вчителя початкової школи в умовах НУШ»
16Програма «Самоменеджмент вчителя початкової школи: теорія і практика ефективного управлінням власними ресурсами і професійним розвитком» (Ковальська О. П., +)
17Програма «Роль вчителя початкової школи в системі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти»
18Програма «Роль вчителя початкової школи у формуванні освітнього середовища: розвивального, мотивуючого, безпечного і комфортного для дитини
19Програма «Роль інформатики в початковій школі: сучасні засоби навчання, перезавантаження – 2023»
20Програма «Підвищення кваліфікації вчителя української мови в початковій школі (на поділі класу)»
21Програма «Підвищення кваліфікації вчителя фізичної культури в початковій школі»
22Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя групи подовженого дня»
23Програма «Підвищення рівня професійної компетентності вихователя для супроводу дітей» (Романова О. В., Галас А. В., Кулик О. О.)
Освітні авторські програми за темою (напрямом) – 18 акад. годин
24Програма «Розвиток інформаційно – комунікаційної компетентності педагога закладу дошкільної освіти відповідно до професійного стандарту» (Автор: Дарченко Л. Г.)
25Програма «Український віночок. Хмельниччина» (методика викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства»). Міжкультурна і громадянська освіта. (Автор: Дарченко Л. Г.)
26Програма «Інтегрований курс ” Культура добросусідства”: особливості викладання в новій українській школі» (Автор: Галас А. В.)
27Програма «Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (Автор: Кулик О. О.)
V. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
1Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
2Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
3Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
4Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 012 Дошкільна освіта /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
5Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти та вихователів. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 012 Дошкільна освіта /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
6Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
7Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
8Освітня програма підвищення кваліфікації завідувачів відділами, методистів, культорганізаторів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
9Освітня програма підвищення кваліфікації директорів, консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
10Освітня програма підвищення кваліфікації новопризначених директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
11Освітня програма підвищення кваліфікації новопризначених заступників директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
12Освітня програма підвищення кваліфікації педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
13Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
14Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
15Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків науково-технічного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
16Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків туристично-краєзнавчого напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
17Освітня програма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 02 Культура і мистецтво спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
18Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників “Інституційний аудит. Оцінювання освітніх та управлінських процесів закладів загальної середньої освіти”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
19Освітня програма підвищення кваліфікації учителів перших проєктних класів “Інтелект України”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
20Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів освіти «Атестація педагогічних працівників у контексті сучасних вимог». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
21Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних працівників закладів освіти “Підготовка закладу освіти до інституційного аудиту”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
22Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних працівників закладів освіти «Правила організації діловодства в закладах освіти: нові вимоги та стандарти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
23Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти «Фінансова політика закладу освіти в умовах автономії. Залучення додаткових ресурсів для розвитку закладу освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
24Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, директорів та консультантів ЦПРПП «Вивчення якості педагогічної діяльності в системі внутрішнього моніторингу якості освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
25Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників «Запровадження медіаграмотності у практику роботи закладу освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта
VI. Програми нової української школи
1Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням у 1-4 класах
2Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти «Професійна діяльність асистентів учителів в умовах реалізації
Державного стандарту базової середньої освіти»
(5 кл)
3Програма підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022/2023 н.р. «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ»
№ з/пНазва програми
I. КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
1ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації асистентів вчителів
2ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації асистентів вчителів (новопризначені)
3ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вихователів шкіл-інтернатів
та навчально-реабілітаційних центрів
4ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів ЗЗСО
5ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації вчителів-логопедів ЗЗСО
6ПРОГРАМА підвищення кваліфікації директорів інклюзивно-ресурсних центрів
7ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України»
8ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України» за напрямом «Медико-санітарна підготовка»
9ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації практичних психологів ЗЗСО
10ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації соціальних педагогів ЗЗСО
11ПРОГРАМА підвищення кваліфікації фахівців(консультантів) інклюзивно-ресурсних центрів
12ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
13ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації асистентів вихователів інклюзивних груп ЗДО (новопризначені)
14ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації асистентів вихователів інклюзивних груп ЗДО
15ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації вчителів-дефектологів ЗДО
16ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації вчителів-логопедів ЗДО
17ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивних груп ЗДО (новопризначені)
18ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивних груп ЗДО
19ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації практичних психологів ЗДО
20ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації соціальних педагогів ЗДО
Освітні програми за додатковою спеціалізацією – 36 акад. год
21ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації вчителів індивідуального навчання
22ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації вчителів інклюзивного навчання
23ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації вчителів фізичної культури у початковій школі
24ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації вчителів інклюзивного навчання (новопризначені)
25ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації вчителів 5-6 кл. інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека, добробут»
26ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за програмою спеціалізації класних керівників
27ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації за додатковою освітньою програмою «Методика викладання «Основ здоров’я» на основі розвитку життєвих навичок»
Тематичні освітні програми підвищення кваліфікації / авторські курси
28ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації «Надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу (для педагогічних працівників ЗЗСО, окрім вчителів початкових класів на виконання ст. 51 Закону України про повну загальну середню освіту)»
29Універсальні технології в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами» (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
30Розвиток інклюзивної компетентності педагогічного працівника сучасного закладу освіти». Модуль 1 (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
31Розвиток інклюзивної компетентності педагогічного працівника сучасного закладу освіти». Модуль 2 (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
32Розвиток психолого-педагогічних компетентностей вчителів та асистентів вчителів інклюзивного навчання
33Спеціальна підготовка асистента учня (дитини) (відповідно до листа МОН № 1/13094-23 від 31.08.2023 р.)
34Актуальні проблеми та особливості роботи педагога ЗЗСО з учнями з особливими освітніми потребами (на виконання ст.51 Закону України «Про повну загальну середню освіту»)
35Соціально-педагогічні підходи у формуванні свідомого ставлення здобувачів освіти до життя в сучасних умовах
36Психолого-педагогічні аспекти профілактики та вирішення проблем, зумовлених булінгом, в інклюзивному освітньому середовищі (для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти)
II. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
1ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів інтегрованих курсів 5 6 класів «Історія та громадянська освіта»
2ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів історії
3ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів громадянської освіти
4ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури
5ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів образотворчого мистецтва
6ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів музичного мистецтва
7ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів мистецтва
8ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів музичного мистецтва, які викладають в початковій школі
9ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», які викладають в початковій школі
10ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів німецької мови
11ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів польської мови
12ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства 5-6 класи»
13ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів предметів духовно-морального спрямування (етика, християнська етика)
14ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів зарубіжної літератури
15ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів англійської мови
16ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів англійської мови,
які викладають в початкових класах
17ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів французької мови
18ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації учителів правознавства
Тематичні освітні програми підвищення кваліфікації / авторські курси
19Креативність як складова професійності сучасного вчителя-філолога
20Ключові уміння 21 століття в контексті викладання літератури в школі
21Мовленнєвий практикум для учителів англійської мови. Використання автентичних матеріалів для вдосконалення комунікативних умінь учителів.
22Мовленнєвий практикум для учителів німецької мови. Використання автентичних матеріалів для вдосконалення комунікативних умінь учителів.
23Міжнародна проєктна діяльність – простір для учасників освітнього процесу: спілкування, співпраця та розвиток
24Креативне навчання іноземної мови: методичні лайфхаки
25Основні принципи текстотворення. Як навчити учнів створювати різні типи текстів (для ЗНО і для життя)
26Сторітерапія на уроках словесності: як зацікавити сучасних учнів створенням історій
III. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів технологій (10-11 класи) та креслення
2ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів технологій/трудового навчання (5-9 класи)
3ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів географії
4ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів фізики (7-9 класи)
5ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів фізики і астрономії (10-11 кл.)
6ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів інформатики, міжгалузевих інтегрованих курсів «STEM», «Робототехніка»
7ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів біології (7-9 класи)
8ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів біології і екології (10-11 класи)
9ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів інтегрованих курсів природничої освітньої галузі
10ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів математики (5-11 класи)
11ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів хімії (7-11 класи)
Тематичні освітні програми підвищення кваліфікації / авторські курси
12GeoGebra як інструмент реалізації Steam-освіти при вивченні математики
13Вивчення сучасних мов програмування. Мова Python
14Вивчення сучасних мов програмування. Мова C#
15Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти засобами інтернет-сервісів в умовах упровадження НУШ (для педагогічних працівників ЗЗСО)
16Сервіси для створення навчальних відео: практика використання (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
17Хмарні технології: лайфхаки для створення та використання презентацій (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
18Інтерактивні книги та комікси – сучасні інструменти вчителя НУШ (для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО)
IV. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
1ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи
2ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, що викладають інформатику в початкових класах
3ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, що викладають українську мову (на поділі класу)
4ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вихователя групи подовженого дня
5ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вихователя для супроводу дітей
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
6ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вихователів – методистів закладів дошкільної освіти
7ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти
8ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації музичних керівників закладів дошкільної освіти
9ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації керівників гуртків закладів дошкільної освіти
10ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації інструкторів з фізкультури закладів дошкільної освіти
Освітні програми за темою (напрямом) – 30-12 акад. годин
11ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації (спеціалізація) «Вчителі початкових класів, новопризначені вчителі, що не пройшли базову підготовку НУШ»
12ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації (за тематичним напрямом) «Психолого-педагогічна підтримка дітей та дорослих в умовах надзвичайних ситуацій»
Тематичні освітні програми підвищення кваліфікації / авторські курси
13Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО в контексті Професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти» (як додаткова спеціалізація до основної посади /фаху)
14Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО групи раннього віку в контексті оновленого Державного стандарту дошкільної освіти
15Підвищення кваліфікації музичного керівника ЗДО в контексті оновленого Державного стандарту дошкільної освіти» (як додаткова спеціалізація до основної посади /фаху)
16Підвищення кваліфікації керівника гуртка ЗДО в контексті оновленого Державного стандарту дошкільної освіти» (як додаткова спеціалізація до основної посади /фаху)
17Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагога ЗДО відповідно до Професійного стандарту
18Український віночок. Хмельниччина (методика викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства»). Міжкультурна і громадянська освіта
19Вчителі початкової школи, новопризначені вчителі, що не пройшли базову підготовку НУШ
20Розвиток професійної компетентності вчителя початкової школи крізь призму сертифікації та інституційного аудиту
21Роль вчителя початкової школи в системі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти
22Роль вчителя початкової школи у формуванні освітнього середовища: розвивального, мотивуючого, безпечного і комфортного для дитини
23Розвиток професійної компетентності вихователя групи подовженого дня
24Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
25Психолого-педагогічна підтримка дітей та дорослих в умовах надзвичайних ситуацій (для педагогічних працівників ЗДО та початкової школи)
26Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція
27Подолання освітніх втрат у початковій школі. Формати вимірювання та подолання навчальних втрат
28Ефективні техніки читання у початковій школі
29Медіагігієна вчителя початкової школи
30Методичний конструктор підготовки учителя початкових класів до уроку
31Ресурсний підхід до подолання особистістю кризових ситуацій
32Підприємницька компетентність. Як навчити розвивати підприємницьку компетентність і ініціативність у дітей. Таймменеджмент і особистісна ефективність. в контексті інтегрованого курсу «Культура добросусідства»
V. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
1ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти
2ОСВІТНЯ ПРОГРАМА підвищення кваліфікації вчителів перших класів всеукраїнського науково-педагогічного проєкту “Інтелект України”
3ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
4ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти
5ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти
6ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації директорів закладів позашкільної освіти
7ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації директорів та консультантів центрів професійного розвитку педагогічних працівників
8ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації завідувачів відділів, методистів, культорганізаторів закладів позашкільної освіти
9ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації заступників директорів з навчальної, навчально-виховної роботи закладів загальної середньої освіти
10ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти
11ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації заступників директорів закладів позашкільної освіти
12ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації керівників гуртків еколого- натуралістичного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти
13ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації керівників гуртків науково-технічного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти
14ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації керівників гуртків туристсько-краєзнавчого напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти
15ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації керівників гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти
Комплексні освітні програми – 90 акад. год.
16ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації новопризначених директорів ЗЗСО (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО в 2023 році як новопризначені керівники за 90-годинною програмою
17ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти та вихователів
18ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації новопризначених заступників директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на займаній посаді до 2-х років), що пройшли навчання в ХОІППО в 2023 році як новопризначені керівники за 90-годинною програмoю
19ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації новопризначених директорів ЗЗСО (термін роботи на займаній посаді до 2-х років)
20ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (комплексна) підвищення кваліфікації новопризначених заступників директорів ЗЗСО з навчальної, навчально-виховної, виховної роботи (термін роботи на займаній посаді до 2-х років)
Тематичні освітні програми підвищення кваліфікації / авторські курси
21Керівні працівники закладів освіти «Підготовка закладу освіти до інституційного аудиту»
22Керівні та педагогічні працівники закладів освіти «Атестація педагогічних працівників у контексті сучасних вимог»
23Керівні працівники закладів освіти «Правила організації діловодства в закладах освіти: нові вимоги та стандарти»
24Керівники закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти «Фінансова політика закладу освіти в умовах автономії. Залучення додаткових ресурсів для розвитку закладу освіти»
25Керівники закладів освіти, директори та консультанти ЦПРПП «Вивчення якості педагогічної діяльності в системі внутрішнього моніторингу якості освіти»
VI. Програми нової української школи