Кафедра педагогіки та психології дошкільної і початкової освіти

Місія кафедри:

фундаментальна й системна післядипломна підготовка фахівців з дошкільної та початкової освіти, які здатні на високому рівні реалізовувати свій особистісний та професійний потенціал відповідно до сучасних викликів.

Кадровий потенціал кафедри:

Ковальська Оксана Павлівна – завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук (Детальніше….)

Романова Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук (Детальніше…)

Харченко Алла Анатоліївна – старший викладач кафедри, відмінник освіти України (Детальніше…)

Студенець Олена Анатоліївна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук (Детальніше…)

Шевчишена Оксана Володимирівна – старший викладач кафедри, кандидат психологічних наук (Детальніше…)

Прус Олеся Віталіївна – старший викладач кафедри, кандидат філософських наук, сумісник

Фрига Інна Олександрівна – старший викладач кафедри, кандидат педагогічних наук, сумісник

Галас Антоніна Вікторівна – старший викладач кафедри, сумісник

Кулик Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри, сумісник

Дяков Інна Володимирівна – старший викладач кафедри, сумісник

Дарченко Лариса Григорівна – старший викладач кафедри, сумісник

Мета діяльності кафедри:

науковий і методичний супровід цілеспрямованого фахового зростання педагогів дошкільної та початкової освіти області; сприяння забезпеченню потреб регіону в кваліфікованих конкурентоспроможних педагогічних кадрах.

Завдання кафедри:

  • Вивчення запитів педагогів дошкільної й початкової освіти регіону на особистісний та професійний розвиток в контексті сучасних освітніх пріоритетів й викликів.
  • Розробка науково-методичного забезпечення щодо підвищення кваліфікації у курсовий та міжкурсовий період педагогів дошкільної й початкової освіти відповідно до державної освітньої політики та педагогічних потреб регіону.
  • Популяризація й поширення перспективного інноваційного досвіду педагогів, науковий і методичний супровід підвищення рівня їхнього професійного зростання.
  • Постійний науково-методичний і професійний розвиток викладачів кафедри; участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференціях та інших освітніх заходах наукового й методичного спрямування; випуск науково-методичної літератури; проведення самостійних наукових досліджень; співпраця з аналогічними установами інших регіонів та міжнародними партнерами.

Тема науково-дослідної роботи кафедри:

Науково-методичний супровід забезпечення особистісної та професійної ефективності педагога в умовах Нової української школи.

Тематика індивідуальних наукових досліджень викладачів кафедри:

  • Теоретико-прикладні аспекти забезпечення особистісної та професійної ефективності педагога НУШ у системі ППО регіону (Ковальська О. П.)
  • Психологічне благополуччя вчителя та учня початкової школи як обов’язкова умова успішної реалізації освітнього процесу (Романова О. В.)
  • Оптимізація діяльності педагога дошкільного закладу в умовах реформування освіти (Харченко А. А.)
  • Формування педагогічної культури педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (Студенець О. А.)

З історії кафедри (Детальніше…)

Фотогалерея «З життя кафедри» (Детальніше…)

Контакти:

м. Хмельницький, вул. Проскурівського підпілля 139, Хмельницький ОІППО.

29013, E-mail: hmoippo@i.ua , ksusha.kovalska@gmail.com