НМЦ професійного розвитку педагогічних працівників з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту


Фрига Інна Олександрівна, завідувач Центру, кандидат педагогічних наук.

Павлюк Віктор Дмитрович, методист Центру, кандидат військових наук, доцент.

Толстюк Олександр Григорович, методист Центру. 

Напрями діяльності Центру:

  1. Надання методичної допомоги щодо розробки посадових інструкцій керівників структурних підрозділів, співробітників Інституту з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
  2. Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, передбачених колективним(ою) договором (угодою), приписів органів державного нагляду за охороною праці, пропозицій виборного органу первинної профспілкової організації (представника профспілки).
  3. Опрацювання звітів з питань профілактики травматизму, виконання заходів з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (угоди), розробка проектів наказів та розпоряджень з цих питань.
  4. Організує і веде роз’яснювальну роботу щодо попередження травматизму і зниження захворюваності серед здобувачів освіти та співробітників Інституту.
  5. Бере участь у розробці програми вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності серед здобувачів освіти та співробітників Інституту.
  6. Сприяє здійсненню громадського контролю за додержанням вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.
  7. Забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здобувачів освіти та співробітників Інституту відповідно до законодавства і Положення.
  8. Сприяє виконанню організаційно-технічних заходів упровадження системи стандартів безпеки праці, проведенню атестації робочих місць за умовами праці.
  9. Здійснює постійний зв’язок з органами виконавчої влади та громадськими об’єднаннями щодо запобігання травматизму серед здобувачів освіти та співробітників Інституту.