Бібліотека


Посібники з проєктної діяльності:

  1. Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. – Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 2017. – 92 с. URL: https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/02/Social_Entrepreneurship_web.pdf 
  2. Дятленко С., Конопкін В., Корнецький А., Кучерук О., Савицький І. Соціальне шкільне підприємництво: твій перший стартап: Посібник для учнів 8 (9, 10, 11) класів, батьків та освітян. – К.: ТОВ «ВІ ЕН ЕЙ ПРЕС», 2020. – 184 с URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-facultativ/2020/11/12/Sotsialne_pidpryemnytstvo_tviy_pershiy_startup.pdf
  3. Нагірська, К. Грант-менеджмент: просто про складне. /  Навчально-практичний посібник з грантового менеджменту, –  2022 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1BIr21otjrsieXDSLyGEACpVK6hcEct89/view 
  4. Настанова з проєктного менеджменту для переміщених, відновлених, новостворених і працюючих у викликах криз українських організацій громадянського суспільства /Укладач: Коновалов А. – Рівне/Харків, 2022.– 80 с. URL:https://drive.google.com/file/d/1mFjk4PbwhGP5wYDKxfvyDKVIEjB5v1Lp/view?fbclid=IwAR2_f2tDpkdcYUKwzuEqOVS_hpkVoPgR5BLykwKeU2Cr5Am0Qt13slhXEu4
  5. Партисипація дітей і молоді. Учасmь в ухваленні рішень, процесах mа проєкmах. Міжнародний досвід mа пракmичні рішення. Меmодичний посібник для робоmи з діmьми і молоддю. Берлін, –  2020, 2002 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1uKta3k5qzLERL3X68OkgAKGn3cxGbjY7/view 
  6. Уроки доброти: ідеї та поради на навчальний рік. Посібник для формування культури благодійності в освітньому процесі / За заг. ред. О. Елькіна, О. Масалітіної; упорядкування Д. Д   олгова, О. Кондратенко. — Київ. «Видавнича група «Шкільний світ», 2021. — 80 с. URL: https://drive.google.com/drive/folders/1w4AXrC6so5Cth89QL9Bb47gGuiT87_yg
  7. Час змін. Як отримати грант. – 2022.  URL:  http://www.chaszmin.com.ua/posibnyk/ 

 

Cоціальне шкільне підприємництво (СШП):

  1. Соціальне шкільне підприємництво у сільській місцевості та малих містах України  http://sse.eef.org.ua
  2. Соціальне шкільне підприємництво офіційно в Україні https://schoolofme.me/sse
  3. Як зробити соціальне шкільне підприємництво – інтерактивний урок та посібник https://nus.org.ua/news/yak-zrobyty-sotsialne-shkilne-pidpryyemnytstvo-interaktyvnyj-urok-ta-posibnyk/

 

Краудфандинг