Кафедра менеджменту та освітніх технологій ХОІППО

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ

Наказом управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 17.07.2006 № 85 в Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти створено кафедру управління освітою, яку в січні 2009 року перейменовано на кафедру менеджменту та освітніх технологій. Очолила кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Гуменюк Віра Василівна. В різні роки на кафедрі працювали: О.П.Біницька, кандидат економічних наук, доцент; В.І.Войтенко, заслужений працівник освіти України; В.В.Гудзь, старший викладач; А.А.Гулеватий, кандидат психологічних наук, доцент; І.М.Дарманська, кандидат педагогічних наук, доцент; О.М.Дрижал, старший викладач; Н.В.Жолобок, заслужений працівник освіти України; А.А.Коновалов, старший викладач; А.О.Лавренюк, доцент; Л.М.Мельник, старший викладач; В.А.Максименко, старший викладач; В.П.Мацько, доктор філологічних наук, професор; Г.Й. Поліщук, старший викладач; В.А.Ребрина, старший викладач; Ж.О.Сенчук, кандидат педагогічних наук; лаборанти І.В.Дяков та І.І.Коцюбан. Проблемним полем освітньої діяльності кафедри є забезпечення наукового, методичного, інформаційного супроводу навчальної діяльності керівних та педагогічних кадрів освіти області в курсовий і міжкурсовий період, організації їхньої самоосвіти, акумуляції та трансформації досвіду; розробка, організація та впровадження новітніх, прогресивних освітніх технологій у навчальний процес; пошук і наукове дослідження значущих для практики управління освітою проблем; надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних тощо послуг з питань теорії і практики управління освітою, а також з інших питань навчальної, методичної та науково-дослідницької роботи кафедри; забезпечення співробітництва у підвищенні професійної компетентності керівників закладів освіти з аналогічними установами інших регіонів республіки, зарубіжних країн. У всі періоди свого функціонування кафедра відзначалася різноманітністю та практичною спрямованістю видавничої діяльності, авторськими програмами спецкурсів, участю у міжнародних та всеукраїнських проектах, наукових форумах. Вперше в історії нашого інституту його науково-педагогічним працівником, завідувачем кафедри В.В.Гуменюк, підготовлено три кандидати педагогічних наук. Вперше кафедрою започатковано випуск науково-практичного часопису «Варіативність, Інноваційність, Результативність, Аналітичність УПРАВЛІННЯ». Вперше кафедрою започатковано та вже традиційно щороку проводяться міжрегіональні кафедральні зустрічі з аналогічними кафедрами Рівненського ОІППО та Волинського ІППО. Нашою кафедрою вперше було розроблено нормативно-правове забезпечення та навчально-методичний комплекс курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою для керівників шкіл та вчителів інформатики.


ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

 

ГУМЕНЮК
ВІРА ВАСИЛІВНА
завідувач кафедри

Кандидат педагогічних наук, доцент, автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць з управління закладом освіти, освітнього менеджменту, управління науково-методичною роботою педагогічних працівників, професійного розвитку керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Головний редактор науково-методичного журналу – Часопис «Варіативність, Інноваційність, Результативність, Аналітичність УПРАВЛІННЯ». Член вченої ради Хмельницького ОІППО. Член науково-методичної ради Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України. Голова експертної комісії Обласної виставки педагогічних ідей (відділення «Управлінська діяльність»). Учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій, форумів з питань управління освітою. Сертифікований тренер за програмою українсько-польського проекту «Лідери європейської освіти» ( 2007). Сертифікований тренер з курсу «Навчання директорів шкіл залученню додаткових ресурсів до діяльності навчального закладу» за міжнародним проектом «Розповсюдження та впровадження американського досвіду залучення додаткових ресурсів до загальноосвітніх шкіл» (2006). Сертифікований тренер за міжнародною програмою «Рівний доступ до якісної освіти» за Програмою навчання провідних викладачів для підготовки директорів шкіл у галузі управлінської діяльності (2008). Сертифікований тренер за програмою проекту «Розробка, запровадження і поширення міжнародних тренінгових курсів з питань європейської інтеграції України» (2008). Основні наукові досягнення: кандидатська дисертація за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки «Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом» (2001). Вчене звання «доцент кафедри менеджменту освіти» (2006). Підготувала трьох кандидатів наук зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика управління освітою (2009 р., 2010 р., 2012 р.). Науковий керівник 82 дипломних робіт слухачів магістратури Хмельницької ГПА зі спеціальності 8.000009 – Управління навчальним закладом. Переможець ІІІ Всеукраїнського конкурсу на кращий науково-методичний посібник в системі післядипломної освіти (2011). Автор 10 навчальних та навчально-тематичних планів і програм з дисциплін «Освітній менеджмент», «Інформаційне забезпечення управління в освіті», «Інноваційні системи управління навчальним закладом» та інших, які використовуються як у системі післядипломної освіти, так і в вищому навчальному закладі при підготовці магістрів за спеціальністю 8.000009-Управління навчальним закладом. Офіційний опонент на захистах кандидатських дисертацій. Офіційні відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти України, Нагрудний знак «Відмінник освіти України», Почесні грамоти управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації, Диплом Першого ступеню ІІІ Всеукраїнського конкурсу на кращий науково-методичний посібник в системі післядипломної педагогічної освіти, Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, Диплом лауреата Першої премії Хмельницького ОІППО за вагомий внесок у розвиток системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, Грамота Університету менеджменту освіти НАПН України.

 

 

БЕРЕКА
ВІКТОР ЄВГЕНОВИЧ
професор

Доктор педагогічних наук, професор, автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць з управління закладом освіти, освітнього менеджменту, магістерської підготовки майбутніх менеджерів освіти,  серед яких монографії «Організація практичної підготовки слухачів магістратури за спеціальністю: «Управління навчальним закладом» (2006), «Магістерська підготовка майбутніх менеджерів освіти» (2009р.), чотири навчально-методичних посібники. Головний редактор науково-методичного  журналу «Педагогічний вісник». Член редакційної колегії наукових видань Чернівецького національного університету та Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Голова вченої ради Хмельницького ОІППО. Член спеціалізованої вченої ради К 70.145.01 Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 70.052.05 Хмельницького національного університету. Активний доповідач численних міжнародних та всеукраїнських науково-теоретичних і науково-практичних конференцій, форумів. Вищу освіту здобув у Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті на фізико-математичному факультеті за спеціальністю вчитель математики (1972-1976рр.). Трудовий шлях розпочав вчителем математики (1976-1980 рр.), згодом – директор школи (1980-1985рр.). З 1986 по 1990 рік працював у державних органах влади. З 1990 по 1992 роки вчитель математики та педагог-організатор у СЗОШ № 15 м. Хмельницького. З 1992 по 1995 – директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. З 1995 по 2004 р.р. – заступник начальника управління освіти Хмельницької обласної державної адміністрації. З 2004 по 2009 р.р. – ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. З 2009 по 2011 роки – вчений секретар Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. З 2011 року – професор кафедри педагогіки і психології Хмельницького національного університету. Офіційні відзнаки: Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України, Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації, Почесна грамота Хмельницької обласної ради,  Нагрудний знак «Відмінник освіти України»,  Нагрудний знак «За вагомий внесок у навчання та виховання дітей».

 

 

БІЛОШИЦЬКИЙ
СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
доцент

Доктор політичних наук, доцент, кандидат історичних наук, методист вищої категорії. Закінчив факультет журналістики Львівського вищого військово-політичного училища, факультет психології Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, магістратуру та аспірантуру Української Академії державного управління при Президентові України, докторантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць із суспільно-гуманітарних дисциплін. Сфера наукових інтересів – футурологія, прогнозування та моделювання суспільних процесів, соціальні технології. У різні часи викладав навчальні дисципліни: «Менеджмент освіти», «Соціологія», «Філософія», «Теорія та історія політичних і правових вчень», «Історія соціологічних вчень», «Історія економічних вчень», «Державна та регіональна стратегії розвитку освіти», «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона праці» та ін. Здійснює науково-методологічне консультування за напрямами: «Прогнозування в освіті», «Організація роботи шкільних медіа», «Організація роботи навчальних закладів з випускниками минулих років», «Моніторингові та соціологічні дослідження в освіті», «Організація діяльності піклувальних рад у навчальних закладах». Нагороджений відзнаками Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» та «Петро Могила».

 

 

ПАВЛЮК
ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
доцент

Кандидат військових наук, доцент, автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі трьох навчальних посібників. Підготував двох кандидатів військових наук і одного кандидата технічних наук. Під його керівництвом успішно захищено 15 магістерських випускних робіт, 64 дипломних роботи спеціаліста і три випускних роботи бакалавра за спеціальністю «управління персоналом і економіка праці». Закінчив Військову артилерійську академію ім. М.І.Калініна, командний факультет за спеціальністю оперативно-тактична, командно-штабна. Друга вища освіта «фінансовий менеджмент і банківська справа». Двічі брав участь у військових діях: лейтенантом, командиром вогневого взводу-старшим офіцером батареї 152-мм гармат, захищав острів Даманський у березні-квітні 1969 року; майором, радником начальника артилерії 11 стрілецької дивізії армії ДРА, виконував інтернаціональний обов’язок в Республіці Афганістан у 1980-1981 роках. Звільнився з військової служби у січні 1998 року у військовому званні полковник. Кандидатську дисертацію захистив у 1989р.  Вчене звання доцента здобув у 1994 р. У вищій школі працює з 1982 року: Хмельницьке військове артилерійське училище, Хмельницький національний університет. Викладав навчальні дисципліни: «Управління персоналом», «Діловодство», «Кадрове діловодство», «Інформаційне забезпечення управління», «Організація праці», «Менеджмент персоналу», «Основи безпеки життєдіяльності», «Охорона праці» та ін. У Хмельницькому ОІППО з лютого 2013 року.  Сфера наукових інтересів: впровадження інноваційних форм та методів навчання керівників закладів і установ освіти з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності; дистанційне навчання; управління персоналом.

 

КОВАЛЬСЬКА
ОКСАНА ПАВЛІВНА
старший викладач

Кандидат педагогічних наук, магістр управління, вчитель вищої категорії, вчитель-методист,  автор близько 30 наукових праць. Народилася в м. Хмельницькому. Освіту здобувала у Хмельницькому педагогічному училищі та Кам’янець – Подільському державному педагогічному інституті, за спеціальністю „вчитель початкових класів”. Закінчила магістратуру Хмельницького гуманітарно-педагогічного інституту за спеціальністю „Управління навчальним закладом”. Працювала вчителем ЗОШ № 18  та ЗОШ № 25 м. Хмельницького,  заступником директора з виховної роботи  НВК № 2, методистом з виховної роботи управління освіти Хмельницької міської ради. З 2004 року методист – кореспондент кафедри психології та управління освітою Хмельницького ОІППО. З 2006 року – здобувач кафедри менеджменту освіти Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН України. В 2011 р. призначена старшим викладачем кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького ОІППО. У 2012 р. захистила дисертацію і здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.06 – теорія та методика управління освітою, останні 2 роки – доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сфера наукових інтересів: стратегічне управління, освітній менеджмент, управління персоналом, управління виховною роботою у загальноосвітньому навчальному закладі.

 Офіційні відзнаки: Почесна грамота Академії педагогічних наук України; Грамота Університету менеджменту освіти; Почесна грамота Хмельницької обласної державної адміністрації; Грамота Хмельницького міського управління освіти; Почесна грамота управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації; подяки виконавчого комітету Хмельницької міської ради та Хмельницького міського управління освіти.

 

БЕНЕДА
ТЕТЯНА ІВАНІВНА
старший викладач

Відмінник освіти України,  вчитель-методист, вчитель вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічну освіту здобула у Хмельницькому педагогічному училищі та Вінницькому державному педагогічному інституті. Усі роки навчання у вузах була Ленінським стипендіатом. Працювала на посадах учителя початкових класів, учителя історії та правознавства на Вінниччині. За сумлінну працю нагороджена Почесною грамотою Вінницького обкому профспілок. З 1988 року до 2001 року працювала на посадах інспектора шкіл, головного спеціаліста відділу освіти Деражнянської райдержадміністрації. Чимало зусиль доклала до відкриття одного із перших закладів нового типу у сільській місцевості на Хмельниччині – Копачівського аграрного ліцею. З 2001 по 2010 роки працювала на посадах головного спеціаліста, начальника відділу організаційної, кадрової та юридичної роботи управління освіти Хмельницької облдержадміністрації. З 2010 року є старшим викладачем кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Сфера наукових інтересів: нормативно-правове  забезпечення освіти, правове регулювання діяльності педагогічних  працівників  навчального закладу, атестація педагогічних кадрів, ведення ділової документації, утвердження  державно-громадської системи управління  загальноосвітнім навчальним закладом. Офіційні відзнаки:  Почесні грамоти Хмельницького обласного управління освіти, Почесна грамота Хмельницької облдержадміністрації, Почесна грамота Хмельницької обласної ради, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Василь Сухомлинський».

Сторінка не закінчена…