Кафедра менеджменту та освітніх технологій ХОІППО


МІСІЯ КАФЕДРИ:

сприяти формуванню наукових, інтелектуальних, кадрових, знаннєвих, інформаційних, інфраструктурних ресурсів розвитку управлінського потенціалу керівних кадрів освіти.

СКЛАД КАФЕДРИ:


ГУМЕНЮК ВІРА ВАСИЛІВНА
завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент
Тема науково-дослідницької роботи:
Теоретико-методичні основи управління професійним розвитком керівників ЗЗСО у регіональній системі післядипломної педагогічної освіти

БІЛОШИЦЬКИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
доцент кафедри,
доктор політичних наук, доцент
Тема науково-дослідницької роботи:
Формування науково-дослідницької компетентності педагогічних працівників та учнів в сучасних умовах розвитку освіти

ЗАЗУЛІНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
доцент кафедри, кандидат
педагогічних наук, доцент
Тема науково-дослідницької роботи:
Шляхи вдосконалення медіаграмотності керівників та педагогічних працівників закладів освіти

ПАВЛЮК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
доцент кафедри, кандидат військових наук, доцент
Тема науково-дослідницької роботи:
Впровадження інноваційних методів навчання керівників ЗЗСО з питань створення безпечного освітнього середовища

ПАСТУХ ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
доцент кафедри, кандидат психологічних наук
Тема науково-дослідницької роботи:
Теоретико-практичні засади формування позитивного психологічного клімату в педагогічному колективі

СОЛОВЕЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
доцент, кандидат педагогічних наук
Тема науково-дослідницької роботи:
Планування та організація
підвищення кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням нових вимог

ВОЙТЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
старший викладач, Заслужений працівник освіти України
Тема науково-дослідницької роботи:
Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладі освіти

БЛАЖИЄВСЬКА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА старший викладач, відмінник освіти України
Тема науково-дослідницької роботи:
Підготовка керівника ЗЗСО до розбудови внутрішньої

ПОПИК ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
старший викладач, відмінник
освіти України
Тема науково-дослідницької роботи:
Охорона праці та безпека життєдіяльності в закладі освіти

ДУПЛЯК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
старший викладач, відмінник
освіти України
Тема науково-дослідницької роботи:
Стратегічне планування розвитку закладу загальної середньої освіти в умовах модернізації галузі

ОРЛОВСЬКА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА
старший викладач кафедри,
відмінник освіти України
Тема науково-дослідницької роботи:
Формальна, неформальна,
інформальна освіта в професійному розвитку педагога


МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ: методологічний, науковий, навчальний, методичний супровід системи цілеспрямованого фахового зростання керівних кадрів освіти області, їх безперервного професійного розвитку; сприяння забезпеченню потреб регіону у кваліфікованих конкурентоспроможних управлінцях усіх рівнів.

ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

  • розробка науково-методичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації та професійного розвитку керівних і педагогічних кадрів у курсовий та міжкурсовий період;
  • оновлення змісту освітніх програм відповідно до державної освітньої політики і професійних потреб управлінців та педагогічних працівників;
  • визначення пріоритетних напрямів освіти дорослих на основі використання сучасних освітніх технологій;
  • науково-методичний, експертний супровід інноваційної діяльності закладів освіти області;
  • надання експертно-консультативних, інформаційно-аналітичних, науково-методичних та інших послуг з питань теорії і практики управління освітою, а також з інших питань навчальної, методичної та науково-дослідницької роботи кафедри;
  • популяризація перспективного управлінського досвіду, освітніх інновацій з метою активізації творчої спрямованості керівників закладів/установ освіти області;
  • науково-методичне консультування працівників освіти з проблем освітньої діяльності, навчально-методичної роботи;
    – забезпечення співробітництва у підвищенні професійної компетентності керівників закладів/установ освіти з аналогічними установами інших регіонів республіки, зарубіжних країн на основі прямих зв’язків, проведення спільних науково-методичних заходів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТЕМА КАФЕДРИ:
науково-методичний супровід управлінської діяльності керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи.

КОНТАКТИ:
м. Хмельницький, вул. Озерна, 14, каб. 118 – 120
29015 е-маіl: hmoippo@i.ua, hmoippo1@gmail.com, vera.humenyuk@gmail.com