Кафедра педагогіки та психології

Кафедра педагогіки та психології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти існує понад 34  роки.

Конкурентні переваги кафедри формувалися і накопичувалися роками. Це безцінний інтелектуальний капітал всіх викладачів, результат цінностей, що спільно виробляються колективом кафедри, сплав знань, досвіду, партнерства та іміджу.

Науково-дослідна тема кафедри:
«Психолого-педагогічні засади оптимізації професійної діяльності педагогів шляхом реалізації сучасних концептів освіти дорослих».

Місія кафедри – підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які оволодівають новими та вдосконалюють набуті професійні знання, сучасні навички та необхідні компетентності на основі інноваційної та якісної підготовки викладачами кафедри, що ефективно здійснюють взаємодію в професійному та суспільному середовищі і є конкурентноздатними на ринку праці.

Принципи роботи кафедри: динамічність, мобільність, гнучкість, альтернативність, комплексність, колективна та особистісна відповідальність, рефлексія, публічність.

Склад кафедри:

ПІБ, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи

Гулеватий Андрій Анатолійович
завідувач кафедри, кандидат психологічних наук, доцент.
e-mail: gula@ukr.net
Резюме

Бирко Надія Михайлівна
старший викладач,
кандидат педагогічних наук
е-mail: nadiabm@ukr.net
Резюме
Реалізація концепції
універсального дизайну
в сучасному закладі освіти

Войтович Галина Іванівна
старший викладач,
відмінник освіти України
е-mail: vgiosvita@ukr.net
Резюме
Формування професійних компетентностей
асистентів вчителів
як основи забезпечення якості інклюзивної освіти НУШ

Клімкіна Наталія Григорівна
старший викладач,
кандидат педагогічних наук
e-mail: nklimkina@ukr.net
Резюме
Реалізація андрагогічного підходу до неперервного навчання
в сучасних умовах функціонування системи освіти дорослих

Шевчишена Оксана Володимирівна
старший викладач,
кандидат психологічних наук
e-mail: anakso82@gmail.com
Резюме
Розвиток професійного мислення педагога засобами активного навчання

Основна мета кафедри – задоволення потреб працівників педагогічної сфери освітніх послуг регіону на підготовку фахівців в галузі освіти, що володіють теоретичними знаннями й практичним навичками їх ефективного застосовування в процесі професійної діяльності.

Напрямки роботи:

• підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до регіонального замовлення;
• організація та науково-методичне забезпечення додаткових курсів на комерційній основі;
• розробка навчальних планів та програм курсів підвищення педагогічної кваліфікації;
• науковий супровід та керівництво науково-дослідної і дослідно-експериментальної роботи;
• організація всеукраїнських, регіональних, науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів та інших заходів;
• постійний професійний розвиток наукових та науково-педагогічних працівників кафедри;
• висвітлення результатів наукових досліджень працівниками кафедри на міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, в наукових публікаціях, у ЗМІ;
• організація та науково-методичне забезпечення дистанційного навчання на платформі Moodle;
• експертиза професійної майстерності учасників всеукраїнського конкурсу «Вчитель року»;
• експертиза та оцінювання дидактичних та методичних матеріалів.

Завдання кафедри:

• визначення пріоритетних напрямів підготовки педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації;
• розробка науково-методичного забезпечення освітнього процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• щорічне оновлення змісту освітніх програм та навчальних планів відповідно до Державних стандартів та Професійних стандартів працівників галузі освіти;
• здійснення навчальної, навчально-методичної, методичної, організаційної, науково-дослідної та дослідно-експериментальної роботи членами кафедри;
• розробка та апробація нових підходів, моделей, технологій, методів
освітньої діяльності.