Кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін

Кафедра забезпечує загальнонаукову та гуманітарну складову підготовки слухачів курсів усіх напрямів та спеціальностей інституту, а також забезпечує викладання предметів методичного спрямування для слухачів курсів, які читають суспільно-гуманітарні предмети. У її сучасному вигляді кафедру створено 2011 року, і першим очільником став Мацько В.П., доктор філологічних наук. Уперше ж кафедру суспільних наук створено в інституті 1992 року, її першим завідувачем став Філінюк Анатолій Григорович. З часом змінювалась структура інституту, в тому числі і кафедри суспільних наук. У різні роки на кафедрах, що надавали освітні послуги з дисциплін суспільно-гуманітарного циклу, працювали досвідчені науковці, талановиті педагоги, зокрема, Вашеняк І.Б., Галус О.М., Журко О.І., Мельник В.В., Морозова Т.М., Поліщук А.Й. та ін.

 Блог кафедри – http://kshhoippo.blogspot.com/

Кафедра має високий науково-педагогічний потенціал. Викладацький склад нараховує 8 працівників, з яких – 3 кандидати наук, 1 – доктор наук, професор, 4 – старші викладачі. 

ПІП, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи викладача
Пулатова Людмила Йосипівна
завідувач кафедри,
кандидат філологічних наук
pulatowalj@i.ua
Етнолінгводидактична культура сучасного вчителя-філолога
Маркова Світлана Василівна
доцент кафедри,
кандидат історичних наук, доцент
markova1914@ukr.net
Особливості формування громадянської культури молоді першої половини ХХ століття в Україні: історична ретроспектива
Місінькевич Олеся Михайлівна
доцент кафедри,
кандидат філологічних наук
Формування лінгвокультурологічної компетентності вчителів української мови та літератури в контексті модернізації освіти
Мельник Лариса Миколаївна
старший викладач кафедри
Larisa_Lmm@ukr.net
Проблема відкритого суспільства: соціогуманітарний аспект. Виклики Тисячоліття, завдання освіти України
Адамський Віктор Романович
старший викладач кафедри, кандидат історичних наук
Кенц Галина Іванівна
старший викладач кафедри
g_kents@ukr.net
Формування громадянської компетентності учня засобами вивчення історії рідного краю
Іова Валентина Юліанівна
старший викладач кафедри
Педагогічні умови формування правової культури старшокласників
Луценко Лариса Петрівна
старший викладач кафедри,
Мороз Тетяна Віталіївна
старший викладач кафедри
Махмутова Анжела Євгеніївна
старший викладач кафедри
Манзюк Світлана Андріївна
старший викладач кафедри
Зарічна Надія Василівна
старший викладач кафедри

Загальна наукова тема кафедри:

Науково-методичне забезпечення діяльності вчителів суспільно-гуманітарних предметів в умовах модернізації освіти

Пріоритетні завдання кафедри:

  1. Модернізація навчальної та навчально-методичної роботи кафедри на основі філософії «людиноцентризму» як стратегії національної освіти.
  2. Сприяння формуванню гуманістичного світогляду, національних цінностей і традицій України у всіх учасників навчально-виховного процесу.
  3. Створення умов для особистісно зорієнтованої системи неперервної освіти, надання педагогам області широких можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення їх професійної компетентності через постійну методичну та інформаційно-ресурсну підтримку.
  4. Дослідження актуальних проблем теорії, методики гуманітарної освіти та патріотичного виховання молоді.
  5. Науково-методична діяльність з розробки та впровадження інновацій у діяльність навчальних закладів та підготовка педагогічних працівників, здатних використовувати інформаційні технології та інноваційні методики.
  6. Підготовка педагогічних кадрів до вибору ефективних технологій, методів і засобів педагогічної діяльності, спрямованих на формування в учнів нових освітніх компетенцій, визначених «Концепцією гуманітарного розвитку України на період до 2020 року».
  7. Аналіз, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій освітян області, України та зарубіжних країн з метою активізації творчої спрямованості педагогів через створення інформаційно-ресурсного центру передового досвіду викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу, відеотеки передового досвіду вчителів гуманітарного профілю; підготовку анотованих переліків літературних джерел з різних аспектів викладання.
  8. Модернізація навчальної та навчально-методичної роботи кафедри відповідно до стандартів Болонської декларації та європейських вимог – навчання за кредитно-модульною формою навчання.

Кафедра теорії та методик суспільно-гуманітарних дисциплін є осередком високого професіоналізму, творчої праці та постійного самовдосконалення. Її викладачі здійснюють наукове керівництво методичною роботою з предметів суспільно-гуманітарного циклу, беруть участь у проведенні всеукраїнських олімпіад, турнірів та конкурсів школярів, співпрацюють з Малою академією наук, підтримують тісний зв’язок з освітянами області, громадськими організаціями, вузами інших регіонів України, близького та далекого зарубіжжя.

Викладачі активно друкуються у різноманітних наукових збірниках, беруть участь у роботі наукових конференцій в Україні та за її межами. Їх силами готуються та видаються збірники наукових і науково-методичних матеріалів за результатами роботи науково-практичних конференцій (посилання на Збірники… в розділі Наукова діяльність ).