Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільно-гуманітарного циклу в контексті впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти

УДК 373.5-051:005.336.2:37.014.3(062.552)
Розвиток професійних компетентностей учителів предметів суспільногуманітарного циклу в контексті впровадження нового Державного стандарту
базової середньої освіти / Зб. наук. та науково-метод. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко
(гол.) та ін.]. – Хмельницький : вид. ХОІППО, 2021. – 318 с.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/10/ЗБІРНИК.-сусп-гуман.2021.-docx.pdf