Анонс конференції «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів»

Шанові колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної науково – практичної конференції «Здобувач освіти в НУШ: домінанти розвитку та шляхи мобілізації ресурсів», яка відбудеться на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 15 квітня 2021 р. о 13.00.
Мета конференції: наукове осмислення та практичне обґрунтування домінантних напрямів розвитку здобувача освіти в НУШ, визначення шляхів мобілізації ресурсів в контексті сучасних викликів, педагогічний, психологічний та управлінський супровід освітнього процесу в контексті забезпечення ЗЗСО якісних освітніх послуг.
Напрями роботи конференції:

 • Дитиноцентризм, особистісно орієнтоване навчання в НУШ
 • Мотивуюче освітнє середовище, розвивальне, інклюзивне, безпечне та комфортне для дитини
 • Сучасні підходи, методики та технології навчання в НУШ
 • Діяльнісний підхід в освітньому процесі та щоденних практиках педагогів початкової школи. Проєктне навчання. Критичне та креативне мислення
 • Інтегроване навчання, спрямоване на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особистості здобувача
 • Нейрофізіологічні та нейропсихологічні засади успішного навчання учнів
 • Індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти
 • Комунікація з учнями та їх батьками на засадах партнерства
 • Організація роботи з учнями з особливими освітніми потребами
 • Компетентнісний підхід у системі оцінювання навчальних досягнень учнів. Формувальне оцінювання. Учнівське портфоліо. Тестові технології та ін.
 • Виховний процес у школі: складові успіху
 • Психологічний комфорт дитини від перебування у школі
 • Недискримінаційний підхід у навчанні. Запобігання та протидія булінгу (цькуванню)
 • Здорове харчування учнів
 • Забезпечення академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників й учнів
 • Управлінські процеси закладу освіти щодо забезпечення якісних освітніх послуг.

Інформаційний лист про проведення