Митці рідного краю V

УДК 7.07 (477.47)
ББК 85.1(4Укр – 4Хме)
Митці рідного краю V/ Зб. матеріалів. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2019. – 143 с. Перейти до збірника – https://drive.google.com/file/d/1kU_8XQYl73Sx8DLRm8TD2hDidGMoNxkk/view