Проведено тренінг з питань впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» в НУШ

24 травня методистом НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти Хмельницького ОІППО Галас А. В. проведено тренінг для вчителів початкової освіти з питань впровадження інтегрованого курсу «Культура добросусідства» в НУШ.

«Культура добросусідства» – наскрізний інтегрований курс у системі формальної освіти України, який має програми й розроблений для всіх рівнів: від дошкілля та шкільної освіти, до вишів і навчання дорослих (учителів, батьків). Частина його програм розроблялася з урахуванням регіональної специфіки, що дає можливість включати в загальноукраїнський контекст особливості природного, історичного та культурного ландшафту країни й унаочнювати процес навчання. «Культура добросусідства» акцентує розвивальний і виховний складники освіти, спрямована на формування та розвиток соціальної, громадянської і міжкультурної компетентностей дітей та дорослих, розвиток миротворчої освіти, а також соціальної інклюзії вразливих груп населення, зокрема представників етнічних, релігійних та ін. меншин, внутрішньо переміщених осіб, трудових мігрантів, людей з інвалідністю.

Під час тренінгу учасників ознайомлено з особливостями викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства» у Новій українській школі, з навчально-методичним забезпеченням, методами та прийомами формування та розвитку ключових компетентностей, зокрема громадянських, соціальних, міжкультурних, екологічних, підприємливості та ініціативності.

Поглиблено знання педагогів щодо основних завдань медіаосвіти, комунікативних та навичок самопрезентації,  шляхів ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.