20 років відходу у вічну свободу духу

 

6 грудня минає 20 років з дня смерті Василя Петровича Струманського, доктора педагогічних наук, професора Кам’янець-Подільського національного університету. За 25-річну наукову діяльність В.П. Струманський опублікував понад 270 праць. Його роботи торкаються різних аспектів загальної педагогіки, української народної педагогіки, теорії виховання, культурологічних і соціальних проблем становлення особистості, її духовного і громадянського розвитку.

   З 1990 року  по 2001 рік  Василь Петрович Струманський був керівником обласної Школи національного виховання у Хмельницькому обласному  інституті післядипломної педагогічної освіти. Разом із науково-педагогічними працівниками інституту він розробив  концепції, навчальні плани, програми, проєкти, брав участь у  всеукраїнських, міжнародних конференціях,семінарах, видав унікальні посібники «Народознавство Поділля», «Слово в золотій оправі», «Побут і звичаї подолян».

Домінантою його науково-педагогічної діяльності було прагнення пізнати соціокультурні основи життя українського народу, донести це до  педагога-практика, вибудувати на основі цього систему особистісно-орієнтованого виховання.

Аналізуючи праці професора, зокрема,  «Звичаєве право як перший морально-правовий кодекс українців», переконуємося: він не копіював емпіричний досвід виховання, а осмислено розкривав його духовну сутність, спрямовував наш інтерес до тих соціально-історичних явищ, в умовах яких жили попередні покоління, до тих духовно-матеріальних орієнтирів, що служать горизонтом поступу до вершин загальнолюдських цінностей.  

«Людина – велична добрими помислами, справами і пам’яттю своєю» – писав професор В.П. Струманський.