Збірка матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду”

УДК 94 (477) “1932/1933”: 341.485:612.391:001.89 (082)
М58

У збірці матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції “Міждисциплінарні підходи у дослідженні Голодомору-геноциду” (Київ, 19.11.2020), співорганізатором якої був Хмельницький ОІППО, висвітлено обмін результатами досліджень з теми голодомору-геноциду науковців у галузі історії, політології, історичної демографії, соціальної психології, історичної географії тощо. Такий міждисциплінарний підхід сприяє появі нових фундаментальних досліджень, кореляції власних дослідницьких практик науковців із сучасними уявленнями про методологію та наукові методи. 

Збірка – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/09/Збірник-конференції-2020_Голодомор_2021.pdf