Конкурс на посаду завідувача кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти ХОІППО

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відповідно до п. 6. ст. 35 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (наказ від 13 квітня 2016 року № 68-но), оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри теорії і методики дошкільної і початкової освіти.

До конкурсу допускаються особи, що мають повну вищу педагогічну освіту відповідного напряму підготовки, науковий ступінь та/або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи;
  •  автобіографію;
  •  завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • копію паспорта громадянина України;
  •  список наукових та науково-методичних праць, завірений за місцем роботи (для претендента, який обирається вперше – повний, для претендента, який обирається на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк контракту);
  • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
  • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років.

Термін подання заяви та документів – до 29.09.2021 року включно. Прийом документів з 9.00 до 16.00 крім суботи, неділі та святкових днів. Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Озерна, 14, відділ кадрів, к. 223. Тел. для довідок +38 (0382) 77-63-09.