Конкурс на заміщення вакантної посади декана факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників ХОІППО

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відповідно до п. 6. ст. 35 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII та Порядку проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (наказ від 13 квітня 2016 року № 68-но), оголошує конкурс на заміщення вакантної посади декана факультету підвищення кваліфікації педагогічних працівників Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

До конкурсу допускаються особи, що мають повну вищу педагогічну освіту відповідного напряму підготовки, науковий ступінь та/або вчене звання і стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах не менше 2 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи;
  •  автобіографію;
  •  завірені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • копію паспорта громадянина України;
  •  список наукових та науково-методичних праць, завірений за місцем роботи (для претендента, який обирається вперше – повний, для претендента, який обирається на черговий строк – наукові праці, видані за попередній строк контракту);
  • інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів;
  • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх п’яти років.

Термін подання заяви та документів – до 29.09.2021 року включно. Прийом документів з 9.00 до 16.00 крім суботи, неділі та святкових днів. Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Озерна, 14, відділ кадрів, к. 223. Тел. для довідок +38 (0382) 77-63-09.