Конкурс на заміщення вакантної посади методиста ОРЦ підтримки інклюзивної освіти

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. №1556-VIІ, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017р. №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 617 від 22.08.2018р., Положення про  проведення конкурсу на заміщення посади завідувача та методистів обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти, введеного в дію наказом ректора інституту від 28.12.2018 р. № 349-но та затвердженого вченою радою інституту від 27.12.2018 р., протокол № 6 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади методиста обласного ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти.

До конкурсу допускаються особи, що мають повну вищу педагогічну освіту не нижче ступеня магістра, або освітнього кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю «Спеціальна освіта», «Корекційна освіта», «Дефектологія», та стаж роботи на посаді методиста не менше 3 років.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву на ім’я ректора про участь у конкурсі, написану власноруч;
  •  особовий листок з обліку кадрів, завірений за їх останнім місцем роботи;
  •  автобіографію;
  •  завірені в установленому порядку копії документів про освіту;
  • копію паспорта громадянина України;
  • матеріали про підвищення кваліфікації або стажування протягом останніх трьох років.

Термін подання заяви та документів – до 05.10.2021 року включно. Прийом документів з 9.00 до 16.00 крім суботи, неділі та святкових днів. Адреса: 29000, Хмельницький, вул. Озерна, 14, відділ кадрів, к. 223. Тел. для довідок +38 (0382) 77-63-09.