Збірник наукових праць конференції “Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти”

УДК 373.21
ББК 74.100.2

Інтеграція як освітня стратегія модернізації дошкільної освіти. /Зб.наук.пр. [ ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол.) та ін. ] – Хмельницький: ХОІППО, 2019– 550 с.

У збірнику подано статті за матеріалами роботи регіональної науково-практичної онлайн конференції, яка відбулася 26 листопада 2020 року. У наукових та науково-методичних публікаціях розглядаються теоретичні та практичні аспекти інтеграції в системі дошкільної освіти в умовах реформування. Адресовано широкому колу педагогічних працівників дошкільної освіти, викладачам ВНЗ, студентам, магістрам.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/Zbirnyk2020_Doshkillia.pdf