Реалізація компетентнісного підходу у викладанні літератури в закладах загальної середньої освіти через наскрізні лінії

УДК 82.0+372.882
Реалізація компетентнісного підходу у викладанні літератури в закладах загальної середньої освіти через наскрізні лінії «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека» й «Підприємливість і фінансова грамотність» / Зб. наук. та науково-метод. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2020. – 268 с.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/ЗБІРНИК.Компет.-підхід-docx.pdf