Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів

ББК 88.372:374+74.200
УДК 159.92+37.04
Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, – 307 с.

Адресовано науковцям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам ЗНЗ, практичним психологам, соціальним педагогам, працівникам науково-методичних центрів і методкабінетів, педагогічним працівникам, що працюють з дітьми із особливостями психофізичного розвитку за інклюзивною формою.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/04/Збірник2019.pdf