НОРМАТИВНА БАЗА СУПЕРВІЗІЇ

НОРМАТИВНА БАЗА:

Типове положення про проведення супервізії впровадження Концепції «Нова українська школа»https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2018/12/SUPERVIZIYA-POLOZHENN-2.pdf

Постанова КМУ від 4 квітня 2018 р. № 237 Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/237-2018-%D0%BF#Text

Наказ МОН від 18.10.2019 № 1313 “Деякі питання організації та проведення супервізії”https://drive.google.com/file/d/15ASul4NvdH8MHPRPdvx84ZzNKUY4P28j/view

Наказ МОН від 13.12.2018 № 1389 “Про затвердження списку тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями методичних служб, директорами закладів загальної середньої освіти таїх заступниками, тренерами та тренерами-педагогами, які проводять супервізію” https://drive.google.com/file/d/1GhMZJAEeqnYUn4QYl61jmo6cKiLKVNC4/view

Список регіональних супервізорів для проведення  супервізії

Наказ МОН від 04.03.2020 р. №346 “Про внесення змін до Програми проведення супервізії”http://www.soippo.edu.ua/images/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%97.pdf

Лист 11.08.2021 № 1/9-409 «Про деякі питання реалізації субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної, доступної ЗСО “НУШ” у 2021 р» https://drive.google.com/file/d/10AU4RnAIA3O9DRHgmI48g1lHN62g-gZN/view