Супервізія для педагогів НУШ

Шановні колеги, команда супервізорів ХОІППО має можливість надати вам професійну підтримку щодо роботи в умовах Нової української школи.

Саме супервізія може підштовхнути вас до пошуку нових знань, можливостей і вмотивувати на піклування про себе. Кваліфіковане долання синдрому «вигорання» як емоційного, так і професійного, сприятиме рефлексії педагогічної діяльності та покращенню якості роботи закладу загалом. Наша команда розглядає супервізію як форму підтримки педагога, котрий зможе сфокусуватися на своїх труднощах у роботі з учнями, колегами, керівництвом, зрозуміти їх причину, отримає можливість поділитися своїми думками, сумнівами, занепокоєнням, знайти шляхи подолання проблем, що виникають , а також  розділити відповідальність за ухвалення рішень із супервізором.

Концепція супервізії у змістовому плані є найближчим поняттям до «наставництва», у значенні допомоги, професійного спілкування із досвідченішими колегами. Наші супервізори нададуть вам поради, допоможуть, підтримають, навчать новому та поділяться досвідом. Крім того, наші супервізори мають функцію фасилітаторів і допомагатимуть налагоджувати роботу з педагогіки партнерства. Під час супервізії сьогоднішні педагоги матимуть консультації щодо таких тем:

 – впровадження НУШ;                                       

– реалізація освітніх програм і навчальних планів, організація освітнього середовища;

 – впровадження сучасних методик і технологій навчання;

 – використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій;

 – самоосвіта та самовдосконалення;

– побудова демократичної моделі управління закладом освіти;

 – ознайомлення з результатами самооцінювання педагога та вибраними пріоритетами для розвитку; – спостереження за діяльністю педагога;

 – підтримка у створенні плану професійного розвитку.

Супервізія складатиметься із 1–3 наставницьких циклів під час яких будуть застосовуватися індивідуальна та групова форми роботи у вигляді  наставницьких бесід; обговореннь кращих практик, труднощів, пошук шляхів їх вирішення, а також можливостей для подальшого розвитку.

В умовах реформування освіти в Україні та відповідно до Концепції Нової української школи така процедура професійної педагогічної підтримки допоможе вдало реалізувати поставлені цілі, налаштувати педагога на позитивну самооцінку та створити подальший перспективний план саморозвитку.

Наші супервізори самі постійно вдосконалюються – розвиваються і за потреби звертаються по допомогу до більш досвідчених колег. Ми пам’ятаємо про те, що яким би професійним не був фахівець, він насамперед людина, і йому ніколи не завадить допомога та професійна підтримка. 

Результатом педагогічного супроводу буде рішення й дія, що веде до прогресу в розвитку супроводжуваного/супервізованого. Отже, супровід розглядатиметься як цілісна діяльність, фахова взаємодія всіх суб’єктів педагогічного впливу.