Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів. Збірник

ББК 88.372:374+74.200
УДК 159.92+37.04
Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів /
Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2021. – 246с.
У збірнику подано наукові статті за матеріалами роботи обласної науково-практичної конференції. У наукових публікаціях порушуються проблеми:

 • психологічні проблеми сучасної освіти;
 • психологічний супровід школярів, вчителів та батьків;
 • розвивальне навчання учнів в особистісно орієнтованій парадигмі освіти;
 • психологічний та соціальний супровід дітей, що постраждали внаслідок
  військових дій та їх батьків;
 • форми, методи та засоби продуктивної педагогіки;
 • педагог як суб’єкт модернізаційних процесів в освіті;
 • інклюзивна освіта на Хмельниччині: проблеми впровадження та перспективи
  розвитку;
 • проблеми та перспективи розвитку закладів спеціальної освіти;
 • психолого-педагогічні проблеми дистанційного навчання в період пандемії

Перейти на перегляд та завантаження