Енциклопедія освіти Хмельниччини

УДК 371(477.43) (031)
ББК 74.03я2(4 Укр. – 4 Хм.)
Е61
Енциклопедія освіти Хмельниччини – перше видання про освітянську галузь регіону, в якому комплексно висвітлено різні аспекти становлення та функціонування системи освіти від початку
XX століття до сьогодення. Енциклопедія подає цілісну картину розвитку освітньої галузі краю в інституціях, напрямках діяльності та персоналіях, відображає сучасні погляди на історичні події та постаті, містить аналіз досягнень, проблем і перспектив освітніх процесів у Хмельницькій області.
Адресована управлінцям, педагогам, науковцям усіх рівнів освіти та широкому громадському
загалу.

Перейти на перегляд та завантаження