Експерти ВШО

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 26.10.2020 № 1315 «Про деякі питання забезпечення дистанційного навчання здобувачів повної загальної середньої освіти у 2020 – 2021 роках» державна установа «Український інститут розвитку освіти», яка уповноважена здійснювати заходи щодо розроблення, проведення експертизи, придбання, супроводження та розміщення в інформаційно-телекомунікаційних системах дистанційних курсів для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, підготувала дистанційні курси для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників, які транслюються для учнів на он-лайн платформі в рамках проєкту «Всеукраїнська школа онлайн».

Для гарантування якості цих курсів було забезпечено проведення попередньої експертизи матеріалів, що пропонувалися для учнів. До участі у проведенні експертизи залучались педагогічні працівники закладів освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники науково-дослідних установ, Національної академії наук України, Національної галузевої академії наук України та інших установ.

Від Хмельницької області участь у роботі експертних груп взяли працівники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Гільберг Тетяна Георгієвна, завідувачка кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій, кандидат географічних наук, доцент (уроки географії) та Гудзь Віктор Володимирович, методист науково-методичного центру викладання навчальних предметів природничо-математичного циклу і технологій (уроки фізики).
Продуктивну діяльність Гільберг Т. Г. та Гудзя В. В. було відзначено подяками від ГС «Освіторія» та ДУ «Український інститут розвитку освіти».