Кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій ХОІППО

Склад кафедри

Загальна наукова тема кафедри:
«Науково-методичні засади формування сучасних навчально-методичних комплектів з природничих предметів і технологій»

ПІП, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи викладача

Гільберг Тетяна Георгіївна
завідувач кафедри, к.г.н., доцент
e-mail: gtg080863@gmail.com
Резюме
Науково-методичні засади створення навчально-методичних посібників з географії в умовах модернізації змісту освіти

Ребрина Віталій Арсенович
ст. викладач
e-mail: rebr@i.ua
Резюме
Підвищення фахового рівня вчителів інформатики щодо використання хмарних сервісів в умовах дистанційного навчання

Драпак Лариса Семенівна
ст. викладач, доцент, кандидат фіз.мат наук
e-mail: drapakls@ukr.net
Резюме
Науково-методичні засади застосування інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання навчальних досягнень учнів при вивченні природничо-математичних дисциплін

Сологуб Олександра Станіславівна
ст. викладач
e-mail: l.solodub@gmail.com
Резюме
Науково-методичний супровід педагогічних працівників з питань використання цифрових інструментів в умовах впровадження Державного стандарту базової середньої освіти

Гринчук Людмила Володимирівна
ст.викладач
e-mail: grynchuklv@ukr.net
Резюме
Науково-методичні засади формування сучасного навчально-методичного комплекту компетентнісно-орієнтованих завдань з математики

Мирна Лілія Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: mirnayalila@gmail.com
Резюме
Удосконалення професійної компетентності вчителів біології щодо створення сучасного дидактичного забезпечення

Павич Ніна Миколаївна
ст. викладач
e-mail: npavuch@gmail.com
Резюме
Навчально-методичні посібники нового покоління як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів

Дрижал Олександр Михайлович
ст. викладач
e-mail: hoippo@ukr.net
Резюме
Науково-організаційні напрямки удосконалення цифрової компетентності педагогічних працівників закладів освіти в частині використання цифрових пристроїв та мережі Інтернеті

Максименко Вероніка Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: v_maksimenko@online.ua
Резюме
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників області щодо використання Інтернет-сервісів для створення навчального контентуБуймістр Леонід Васильович
ст. викладач
e-mail: buimisterl@gmail.com
Резюме 

Блог кафедри – https://kpmthoippo.blogspot.com/

Напрямки діяльності кафедри

• Розробка, апробація та впровадження нових форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, організація дистанційної роботи слухачів курсів.
• Розробка сучасного науково-методичного забезпечення предметів природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Розробка та видання навчальних підручників, навчально-методичних, методичних матеріалів і рекомендацій з актуальних проблем природничо-математичної освіти та освітньої галузі «Технології».
• Організація та проведення семінарів, конференцій, круглих столів, тренінгів, вебінарів з обговорення актуальних проблем викладання предметів природничо-математичного циклу та галузі «Технології».
• Формування медіа-інформаційної компетентності сучасного вчителя.
• Вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, перспективних педагогічних технологій з метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
• Надання консультаційних послуг з питань модернізації змісту освіти та впровадження інноваційних освітніх технологій.
• Участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних проектах.

Публікації працівників кафедри у 2021 році

1. Ребрина В. А., Мулик В.В. Мова програмування Python у 5-9 класах/ В.В.Мулик, В.А.Ребрина:[Навч.посіб.].- Хмельницький – 2021.-119 с.
2. Ребрина В.А. Методика дистанційного навчання. Збірник статей.- Хмельницький ОІППО, 2021.-99 с. URL: https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2021/02/mdn4.pdf 

3. Я досліджую світ. Підручник: 4 клас, для загальноосвітніх навчальних закладів./ Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.М. – Київ: Генеза, 2021. – 200с. Гриф МОН
4. Я досліджую світ. Зошит: 4 клас. 2 частини./ Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.М. – Київ: Генеза, 2021. – 132с. Гриф МОН
5. Я досліджую світ. Альбом: 4 кл. Технологічна галузь./Гільберг Т.Г., Павич Н.М. – Київ: Генеза, 2021. – 96с. Гриф МОН
6. Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник./ Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С., Павич Н.М. – Київ: Генеза, 2019. – 256с. Гриф МОН
7. Методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу. Навчально-методичний посібник./ Гільберг Т.Г., Тарнавська, Хитра З.А., С.С., Павич Н.М. – Київ: Генеза, 2020. – 240с. Гриф МОН
8. Технології. 5-6 клас. Методика організації освітнього середовища./ Терещук А.І., Гащак В. М., Абрамова О.М., Павич Н.М. – Чернівці: Букрек, 2021– 168 с. Гриф МОН
9. Технології. 5 клас.: Навчальний посібник. Ч.1 / Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М., Крімер В. В., Павич Н.М. – Харків: Ранок, 2021– 28 с. Гриф МОН
10. Технології. 5 клас.: Навчальний посібник. Ч.2 / Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М., Крімер В. В., Павич Н.М. – Харків: Ранок, 2021– 48 с. Гриф МОН
11. Технології. 5 клас.: Навчальний посібник. Ч.3 / Ходзицька І.Ю., Горобець О.В., Медвідь О.Ю., Пасічна Т. С., Приходько Ю. М., Крімер В. В., Павич Н.М. – Харків: Ранок, 2021– 16 с. Гриф МОН
12. Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: технологічна освітня галузь у початковій школі»: для пед. працівників / Т.Гільберг, Н.Павич, Г. Бучківськ, В.Греськова – Київ: Генеза, 2021. – 160с. Гриф МОН

Публікації працівників кафедри у 2020 році

1. Гільберг Т., Тарнавська С. Формування підприємницької компетентності в інтегрованому курсі «Я досліджую світ». «Початкова школа». 2020, №2 (609). – С. 10-15.
2. Гільберг Т. Формування у молодших школярів основ здорового способу життя при вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ»./ Формування здоровязбережувальних компетентностей молоді в умовах глобалізіці: реалії та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 28-29 квітня 2020 року/ За науковою редакцією Г. В. Бучківської. Хмельницький: ФОП Колісник С.А., 2020. 228с
3. Я досліджую світ: зошит: навч. посіб. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти. у 2 ч. Ч. 1./Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2020. – 64с. + вкладка (16 с). Гриф МОН (від 18.05.2020 №22.1/12-Г-3268)
4.Гільберг Т. Я досліджую світ: зошит: навч. посіб. для 3 кл. закл. заг. серед. освіти. у 2 ч. Ч. 2./Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2020. – 64с. + вкладка (16 с). Гриф МОН (від 18.05.2020 №22.1/12-Г-542)
5. Формування предметних і ключових компетентностей. Картки з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 1 клас: навч. посібник /Т.Г. Гільберг, С.С. Тарнавська. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. – 80 с. Гриф МОН (від 18.05.2020 №22.1/12-Г-542)
6. Гільберг Т., Тарнавська С. «Я досліджую світ»: діагностичні тест-картки. 3 клас (ІІ цикл навчання) / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська. – Київ : Генеза, 2020. – 96 с. Гриф МОН (від 18.06.2020 №22.1/12-Г-384)
7. Гільберг Т.Г. Підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»: для 3 –го кл.. закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. 1/Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2020. – 160 с.: іл. Гриф МОН
8. Гільберг Т.Г. Підручник з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»: для 3 –го кл.. закл. Заг.серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. 2 /Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. – Київ : Генеза, 2020. – 160 с.: іл. Гриф МОН
9. Гільберг Т. Навчально-методичний посібник. Нова українська школа: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу/ Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – К : Генеза, 2020. – 256 Гриф МОН
10. Гільберг Т. Я досліджую світ: технолог. освіт. галузь : альб. для 3-го кл.закл. заг. Серед. Освіти / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2020. – 80 с. Гриф МОН
11. Гільберг Т., Тарнавська С. Сучасний підручник як засіб побудови процесу навчання / «Початкова школа». 2020, № 9 (615). – С. 29-33 . фахове видання.
12. Гільберг Т., Тарнавська С. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 3 класу. (І півріччя) / «Початкова школа». 2020, № 8 (614). – С. 41-46. фахове видання.
13. Гільберг Т., Тарнавська С., Павич Н. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» для 3 класу. (ІІ півріччя) /«Початкова школа». 2020, № 1 (607). – С.27 -31. фахове видання.
14. Гільберг Т., Тарнавська С. Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти за інтегрований курсом «Я досліджую світ» (ІІ цикл навчання)/ Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи/ Зб. Наук пр. [ред.кол. І.ВБ. Вашеняк (гол) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2020. 276 с.
15. Гудзь В., «Контрольні роботи з фізики. 7 клас»/ В. В. Гудзь, В. І. Репей, Л. М. Репей.- Тернопіль : Мандрівець, 2020.- 64 с. Гриф МОН ( лист ІМЗО від 03.07.2020 р. № 22.1/12-Г-509)
16. Гудзь В., «Використання додатків Google для організації дистанційного навчання» Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи: зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С. 117-124 Хмельницький, 22.10.2020
17. Драпак Л.С., Савчук Л.О. Використання новітніх інформаційних технологій у вищій школі на сучасному етапі розвитку суспільства : ”УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР: міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число XVII”. – Чернігів: ЧОІППО, 2020. – с.126-131. Ум. др. арк. 0,7/2
18. Драпак Л.С. Інновації у підходах до формування освітньої галузі “Природознавство”/ Інноваційні технології як основа професійного становлення особистості : збірник наукових праць «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ» дистанційного науково-практичного семінару. Випуск 5. – Хмельницький: Хмельницький інститут МАУП, 2020.- с.20-29. Ум. др. арк. 0,7.
19. Драпак Л.С. Сучасні тенденції модернізації змісту шкільної освіти з фізики та астрономії / Інноваційні технології розвитку особистісно-професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти: електронний збірник наук. статей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференцї. – Суми: CОІППО, 2020. – с.29-33. Ум. др. арк. 0,5.
20. Драпак Л.С. Сучасні підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів профільної середньої освіти на уроках математики / Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи, збірник наукових та науково-методичних праць Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції . – Хмельницький: ХОІППО, 22.10.2020. – с. 133-142. Ум. др. арк. 0,3.
21. Максименко В.А. Онлайн-сервіси як ефективні інструменти в контексті формувального оцінювання / Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи: зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С.173-184
22. Максименко В.А. Становлення інформаційно-комунікаційної компетентності як важливої складової професійного розвитку сучасного вчителя /(в друці) 

23. Максименко В.А. Інтернет-сервіси в освіті. Посібник на допомогу вчителю.Друге видання, доповнене та перевидане. – Хмельницький ОІППО, 2020, 76 с.

24.Сологуб О. С. Підготовка викладачів закладу післядипломної педагогічної освіти до проведення пролонгованих дистанційних тренінгів. Наука і молодь – 2020: пріоритетні напрями глобалізаційних змін : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м.Київ, 14 травня 2020 р. Київ : Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», 2020. 747 с. C. 416–

25.Сологуб О. С. Формувальне оцінювання та інтерактивна взаємодія учасників освітнього процесу засобами онлайн-ресурсів. Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи : зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С. 248-254.

26.Сологуб О. С. Організація інформаційно-освітнього середовища класу засобами додатку Google C Методика дистанційного навчання: збірник статей / за ред. В.А. Ребрини. Хмельницький : ХОІППО, 2020. 81 с. С. 45–50.

27.Сологуб О. С. Рамка інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників центрів професійного розвитку: ключові аспекти. Науково-методичні засади формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки педагогічних працівників до імплементації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. м.Миколаїв, 25 листопада 2020 року. Миколаїв : МОІППО, 2020. URL: https://youtu.be/WreD4zLris4.

28.Сологуб О. С. Збірник практичних робіт до спецкурсу «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста». Базовий модуль. Хмельницький : ХОІППО, 2020. 60 с.

29.Сологуб О. С. Збірник практичних робіт до спецкурсу «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста». Професійний модуль. Хмельницький : ХОІППО, 2020. 76 с.

30.Сологуб О. С. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методиста: методичні рекомендації. Хмельницький : ХОІППО, 2020. 104 с.

31. Дрижал О.М. Способи та засоби поширення інформації в інтернеті: сьогодення і реальність. І Міжнародна науково-практичної Інтернет-конференції «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», яка відбулася 28-29.05.2020 р

32. Дрижал О.М. Синхронне та асинхронне оцінювання під час дистанційного навчання. Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи : зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с.

33. Ребрина В.А. “Оцінювання робіт учасників олімпіад різних рівнів” Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи: зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С. 221-231 Хмельницький, 22.10.2020
34. Ребрина В.А. «Підвищення педагогічної майстерності вчителів в умовах карантину» І Міжнародна науково-практична Інтернет- конференцію «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Напрямок «Підготовка вчителів в системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» Збірник за посиланням https://cutt.ly/Iivev1H ст.73-75
35. Ребрина В.А. «Підготовка вчителів інформатики до роботи з обдарованими дітьми у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти» XII Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості” Збірник за посиланням http://www.iod.gov.ua/images/files/zbirnik_20_05.pdf Ст.260-267
36. Ребрина В.А. «Підтримка обдарованих учнів з інформатики в інформаційному просторі Хмельниччини» Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів V інтернет форуму [ред. кол.: О. Кошка (гол) та ін.] – Хмельницький: ХОІППО. – 2020. – 208 с. С.140-144
37. Ребрина В.А. «Підтримка та супровід обдарованих учнів з інформатики в сучасному інформаційно-освітньому просторі» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 342 с. С.275-281
38. Ребрина В.А. “Оцінювання робіт учасників олімпіад різних рівнів” Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи: зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький : Вид-во ХОІППО, 2020. 276 с. С. 221-231
39. Ребрина В.А. «Підвищення педагогічної майстерності вчителів в умовах карантину» І Міжнародна науково-практична Інтернет- конференцію «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Напрямок «Підготовка вчителів в системі неперервної освіти. Формальна, неформальна та інформальна освіта» Збірник за посиланням https://cutt.ly/Iivev1H ст.73-75

40. Ребрина В.А. «Підготовка вчителів інформатики до роботи з обдарованими дітьми у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти» XII Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості” Збірник за посиланням http://www.iod.gov.ua/images/files/zbirnik_20_05.pdf Ст.260-267

41. Ребрина В.А. «Підтримка обдарованих учнів з інформатики в інформаційному просторі Хмельниччини» Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів V інтернет форуму [ред. кол.: О. Кошка (гол) та ін.] – Хмельницький: ХОІППО. – 2020. – 208с. С.140-144
42. Ребрина В.А. «Підтримка та супровід обдарованих учнів з інформатики в сучасному інформаційно-освітньому просторі» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2020. – 342 с. С.275-281

Публікації працівників кафедри у 2019 р.

1. Buryak V.G., Buryak V.V., Drapak L.S., Buryak A.V. Autocorrelationfunctionofmodelofimageofworkingsurfacesofcompositecuttingplates // Problemsoftribology. – 2019. – № 1. – S.48-51.
2. Буряк В.Г. Створення проекту публікації та доступу на хмарі. Інноваційні технології ХХІ століття: зб. наук. пр. / гол. ред. Л.Г. Білий. – Хмельницький : Вид-во Хмельниц. Ін-ту МАУП, 2019. – Вип. 4. – 148 с. – С.18-28.
3. Buryak V.G., Buryak A.V., Buryak V.V. Formation ofthe characteristics oftheenergystateinthelocalcontactoftheprocessingandtoolmaterialsinthecuttingprocess // Problemsoftribology. – 2019. – № 2. – S.42-47.
4. Буряк В.Г. ЗНО у цифрах і фактах // “Педагогічний вісник Поділля”. – 2019. – № 2(2019). – С. 23-24.
5. Буряк В.Г., Мирна Л.А. Інформаційно-статистичні дані в STEM-орієнтованому підході до навчання. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. / за заг. ред. О.С. Кузьменко, В.В. Фоменко. Кропивницький. Льотна академія НАУ, 2019. – 128 с. – С.14 – 16.
6. Гільберг Т., Тарнавська С. Встановлення причинно-наслідкових зв’язків як спосіб формування дослідницьких умінь у молодших школярів на інтегрованих уроках курсу «Я досліджую світ» «Початкова школа». 2019, №1 (595). – С. 41-47.
7. Гільберг Т., Тарнавська С. Методика організації та проведення екскурсій.«Початкова школа». 2019, №11 . – С. 2-7.
8. Гринчук Л.В., Організація ефективного освітнього середовища навчального закладу для успішного вивчення математики./ Науково-методичний журнал ХОІППО «Педагогічний вісник», 1(52)2019.
9. Гринчук Л.В., Про особливості реалізації навчальної програми з математики в 11 класах. Газета «Майбуття» №11-14 (612-615 2019 р., стр.1-6.
10. Драпак Л.С., Сучасний урок математики: проблеми та перспективи. Збірник статей Міжнародної науково-методичної Internet-конференції «Розвиток творчих здібностей учнів у освітньому процесі з природничо-математичних дисциплін», – Чернігів.- 2019.- Чернігівський ОІППО ім.. К.Д. Ушинського. – С.60-66.
11. Драпак Л.С. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності при викладанні математики. Збірник наукових праць «Інноваційні технології XXI століття» /гол. Ред.Л. Г. Білий. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького ін-ту МАУП, 2019 . – Вип. 4. – С.70-75.
12. Павич Н.М. Організація роботи у парі та групі на уроках у початковій школі.«Початкова школа». 2019, №12 . – С. 2-7.
13. Ребрина В.А. Дистанційний тренінг як засіб підвищення кваліфікації вчителів інформатики.«Комп’ютер у школі та сім’ї». 2019, №8.- С.12-15.
14. Ребрина В.А. Підвищення фахового рівня вчителів інформатики з питань алгоритмізації і програмування засобами пролонгованих дистанційних тренінгів на платформі adobe connect pro http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/2452/
15. TaxonomicPositionofAnastrangaliareyiand A. sequensi (Coleoptera, Cerambycidae) BasedonMolecularandMorphologicalData. Zamoroka, A. M., Semaniuk, D. V., Shparyk, V. Yu., Mykytyn, T. V., Skrypnyk, S. V.VesnikZoologii, 53(3):209-226, 2019. DOI: 10.2478/vzoo-2019-0021.
16. Скрипник С. В. Cпецифічність екологічної освіти і виховання / С.В. Скрипник, С. М. Шевченко // VinSmartEco : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (16-18 трав. 2019, м. Вінниця, Україна). – Вінниця: КВНЗ Вінницька академія неперервної освіти, 2019. – С. 413-416.
17. Скрипник С.В. Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика: зб. матеріалів Міжнар. наук-практ. конф. (10-12 жовтня 2019 р., Хмельницький) / за ред..ред. Г.А. Білецької. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – С. 239-241.
18. . Скрипник С.В. Неперервність екологічної освіти і виховання. “Педагогічний вісник Поділля”/ ПП Заколодний.-Хмельницький: ХОІППО, 2019.-С. 7-10.
19. Сологуб О. С. Віртуальні педагогічні спільноти як платформа для співпраці методистів регіональних служб /Наука і молодь – 2019: пріоритетні напрями глобалізаційних змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, м.Київ, 16 травня 2019 р. – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2019. – 602 с. C.564-569.
20. Сологуб О.С. Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації [Електронний ресурс] / Електронне наукове фахове видання «Адаптивне управління: теорія і практика» Серія «Педагогіка» Випуск 5 (9), 2018. – URL:https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/30/22 / C. 1 – 15.
21. Сологуб О.С. Використання додатку GoogleClassroom у процесі підвищення кваліфікації працівників методичних служб / Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред. О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – 108 с. – С.81-84.
22. Сологуб О.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в організації курсової підготовки методистів регіональних методичних служб / Науково-практичні засади освітнього менеджменту в умовах становлення Нової української школи: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро, 21.11.2018: тези доповідей. – Дніпро: ФОП Юнаш А.К., 2019. – 248 с. С. 213 – 216.
23. Сологуб О.С. Технологія розвитку ІК-компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації / Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – № 5 (89). – 310 с. – С. 256 – 268.
24. Сологуб О.С. Використання додатку GoogleClassroom для організації відкритого освітнього середовища закладу післядипломної освіти/ Створення інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу освіти України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / За заг. ред. Г.А.Коломоєць, О.М.Мельник, С.М.Грицай, А.В.Вознюк. м.Київ, 15 березня 2019 року. Суми: НВВ КЗ СОІППО, 2019. 124 с. С. 89-93.


Вийшли у друк у 2019 році (підручники, посібники):

1. Гільберг Т., Дидактичні тест-картки «Я досліджую світ» 1-2 клас (І цикл навчання) /Т. Г. Гільберг, С. С. Тарнавська. – Київ: Генеза, 2019. – 136 c.: іл. Гриф МОН
2. Гільберг Т.Г., Я досліджую світ: підруч. для 2-го кл.закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.): ч.1/Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 144 с.
3. Гільберг Т.Г., Я досліджую світ: підруч. для 2-го кл.закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.): ч.2/Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 144 с.
4. Гільберг Т. Я досліджую світ : зошит: навч. посіб. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти. У 2 ч,; Ч.1/Тетяна Гільберг, Світлвнв Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 80+16 с. (вкладка). Гриф МОН
5. Гільберг Т. Я досліджую світ : зошит: навч. посіб. для 2-го кл. закл. заг. серед. освіти. У 2 ч,; Ч.2 /Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – Київ: Генеза, 2019. – 80+16 с. (вкладка). Гриф МОН
6. Гільберг Т. Робочий зошит з географії 8 клас: практичні роботи, дослідження, тематичний контроль знань: навч.посіб. для 11 кл. заганоосвітніх навч. закл. / Т.Г. Гільберг, В.В. Совенко – К.: Оріон, 2019. – 64 с. Гриф МОН
7. Гільберг Т., Унікальні сторінки географії. Визначні географічні відкриття. Посібник серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закл. заг. серед. освіти. /Тетяна Гільберг, Юрій Лис, Валерій Совенко. ТО «Видавництво Соняшник». 2019. – 86 с. Гриф. МОН
8. Гільберг Т., Савчук І., Совенко В. Робочий зошит з географії 11 клас: практичні роботи, дослідження, тематичний контроль знань: навч.посіб. для 11 кл. заганоосвітніх навч. закл. /Т.Г. Гільберг, В.В. Совенко І.Г. Савчук, В.В.–К.: Оріон, 2019. – 64 с. Гриф МОН
9. Гільберг Т.Г. Географія: підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Гільберг Т. Г., Савчук І. Г., Совенко В. В. – К.: УОВЦ «Оріон», 2019. – 288 с. : іл. Гриф. МОН
10. Гільберг Т. (упорядник).Атлас «Географія» 11 клас «Оріон» – К.: Оріон, 2019. – 49с. Гриф МОН
11. Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Посібник «Робочий зошит з біології і екології»10 клас.-Кам’янець-Подільський :Аксіома, 2019-120с. (Лист ІМЗО від 15.07.2019 №21.1/12-Г-655) Гриф МОН
12. Павич Н. М. Підручник «Трудове навчання (5-6 кл) для дівчат загальноосвіт. навч. закл. / Ходзицька І. Ю., Павич Н. М., Горобець О. В., Крімер В. В. – Харків: Ранок, 2019. Гриф МОН
13. Павич Н. М. Підручник «Технології. 10 (11) клас. Рівень стандарту». – Харків: Ранок, 2019. – 207 с. Гриф МОН
14. Гільберг Т., Тарнавська С., Павич Н. Альбом. «Я досліджую світ. 2 клас. Технологічна освітня галузь» Гриф МОН.