Кафедра теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій ХОІППО

Склад кафедри

ПІП, посада, контактиТема науково-дослідницької роботи викладача
Гільберг Тетяна Георгіївна
завідувач кафедри, к.г.н., доцент

e-mail: gtg080863@gmail.com
Резюме
Науково-методичний супровід оцінювання просторової компетенції у курсі “Географія”
Буряк Віктор Григорович
к.т.н., доцент

e-mail: viktorburyak1955@gmail.com
Резюме
Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках трудового навчання (інформатики)
Скрипник Сергій Васильович
к.п.н., доцент
e-mail:skrypnyks2@gmail.com
skrypnyk_s@ukr.net
Резюме
Аналіз діагностичних методик формування екологічної компетентності учнів старших класів
Дрижал Олександр Михайлович
ст. викладач
e-mail: hoippo@ukr.net
Резюме
Науково-організаційні напрямки удосконалення освітньо-інформаційного середовища навчальних закладів області
Ребрина Віталій Арсенович
ст. викладач
e-mail: rebr@i.ua
Резюме
Особливості організації та науково-методичного супроводу роботи з обдарованими учнями з інформатики в он-лайн режимі
Максименко Вероніка Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: v_maksimenko@online.ua
Резюме
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних кадрів області
Павич Ніна Миколаївна
ст. викладач
e-mail: npavuch@gmail.com
Резюме
Портфоліо як інструмент оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах профільного навчання
Мирна Лілія Анатоліївна
ст. викладач
e-mail: liliyamirnaya@inbox.ru
Резюме
Система оцінки якості дослідницької діяльності (або компетентності) учнів у профільних класах
Гринчук Людмила Володимирівна
ст.викладач
e-mail: grynchuklv@ukr.net
Любчик Віталій Романович
доктор технічних наук, доцент
Драпак Лариса Семенівна
ст. викладач, доцент, кандидат фіз.мат наук
e-mail: drapakls@ukr.net
Резюме

Публікації працівників кафедри у 2014-15 рр.

 1. Буряк В.Г., Лавренюк А.О. Моделювання у процесі роботи з сюжетною задачею в початкових класах. Методичний посібник та вказівки до теоретичної і практичної підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти. – Хмельницький: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – 68 с.
 2. Мирна Л.А., Буряк В.В., Буряк А.В., Буряк В.Г. Біологія.Технологічні складові системи моніторингу якості освіти. Методичний посібник та вказівки до теоретичної і практичної підготовки слухачів курсів підвищення кваліфікації Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти. – Хмельницький: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2015. – 148 с.
 3. Буряк А.В., Буряк В.Г. Технічні оцінка методики виконання аналізу акустичних характеристик енергетичного стану інструментального матеріалу // Проблеми трибології. – 2015. – № 3. (Фаховий Міжнародний журнал)
 4. Буряк А.В., Буряк В.Г., Лавренюк А.О. Компетентнісний підхід у позікласній роботі з математики / Технічна творчість молоді – шлях до інноваційного розвитку держави / Збірник тез. Перша Міжнародна заочна науково-практична Інтернет-конференція. 20 листопада 2015 р., м. Хмельницький, 2015.
 5. Буряк В.Г., Буряк В.В., Буряк А.В. Обробка масиву експортованих даних для аналізу якості навчання: створення проекту публікації та доступу на хмарі / Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – С. 19-43.
  Буряк А.В., Буряк В.В., Лавренюк А.О. Буряк В.Г. Показникові функції в комп’ютерній інженерії / Технічних думок творчий злет / Збірник тез. Перша Подільська відкрита науково-практична Інтернет-конференція молодих науковців. 18 травня 2015 р., м. Хмельницький – Хмельницький національний університет, 2015. – С. 98-99.
 6. Гільберг Т., Сак Т. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загальноосвіт. Навч. заклад.: 3-й кл.– К.: Генеза, 2014. – 64 с.
  Гільберг Т., Паламарчук Л. Практичні роботи. Тестові завдання: 6 клас: [зош.]/– К.: Грамота, 2014. – 48 с. вкладка, 40c.
   Гільберг Т., Паламарчук Л. Уроки географії 6 клас. – К.: Грамота, 2014. – 48 с . вкладка, 68c.
 7. Гільберг Т., Сак Т. Уроки  природознавства в 2 класі: [посіб. для вчителя]/. – К.: Генеза, 2014. – 136 с.
 8. Уроки  природознавства в 3 класі: [посіб. для вчителя]/ Т.Г. Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Генеза, 2014. – 154 с.
 9. Гільберг Т. Методичні рекомендації щодо викладання географії у 6 класі./ Майбуття. – №12 (493), червень.
 10. Гільберг Т. Проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі (на прикладі Хмельницької області)// Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. Випуск 9. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин Я.І., 2014. – С.371 – 375.
 11. Гільберг Т. , Сак Т. Формування у молодших школярів вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки на уроках природознавства//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природничі дослідження на Поділлі», присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2014. – С.164-166.
 12. Гільберг Т. Роль природничих дисциплін у формуванні наукового мислення учнів//Матеріали обласної науково-практичної конференції «Природнича освіта: проблеми та шляхи їх вирішення»/ зб. Наук.  вт.. – Хмельницький: ХГПА,2014, – С. 56-59.
 13. Гільберг Т., Сак Т. Дослідження як спосіб пізнання та розвитку. Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів /Учитель початкової школи,  2014. – № 7-8. С.13-14
 14. Гільберг Т., Сак Т.  Навчально-дослідницька діяльність на уроках природознавства /Учитель початкової школи, 2014. – № 7-8. С.15-17.
 15. Гільберг Т. Екологічна спрямованість шкільного курсу «Природознавство» в початковій школі/ Особливості підвищення якості природничої освіти в умовах технологізованого суспільства:тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 29 жовтня 2015). – Миколаївський ОІППО, 2015. – С.35-37.
 16. Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. Неперервна освіта як фактор підвищення компетентності педагога  Збірник наукових праць /Nowoczesna edukacja:filozofia. Innowacja. Doswiadczenie-Nr 2/ – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Snformatyki Umiejetnosci/ – s. 53-58.
 17. Гільберг Т.Г., Шоробура.І.М. Мотивація професійної діяльності педагога в системі підвищення кваліфікації. Збірник наукових праць /Nowoczesna edukacja:filozofia. Innowacja. Doswiadczenie-Nr 3. – Lodz: Wydawnictwo Naukowe Wyzszej Szkoly Snformatyki Umiejetnosci/ – s. 112-116.
 18. Гільберг Т., Павич Н. Розвиток мотивації до навчальної діяльності школярів на уроках технології /Хмельницький національний університет. 2015.
 19. Гільберг Т. Географія: Практичні роботи. Тестові завдання: 7 кл.: [зош.] /Т.Г.Гільберг, Л.Б.Паламарчук. – К.: Грамота, 2015. – 40 с.+ [вкладка, 48 с.]
 20. Гільберг Т. Зошит з природознавства: навч.посіб. для загальноосвіт.навч.закл.:4-й кл./Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.:Генеза, 2015 – 68с.+ вкладка
 21. Гільберг Т. Г. Географія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Т. Г. Гільберг, Л. Б. Паламарчук. – К. : Грамота. 2015. – 264 с.; іл.
 22. Гільберг Т. Г. Уроки природознавства в 4 класі: посіб. Для вчителя/Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. –Київ: Генеза, 2015. – 138с.+ ком пакт диск
 23.  Гільберг Т. Г., СакТ.В. Природознавство: підруч.для 4 кл .згальноосвіт. навч.закл ./ К.: Генеза, 2015. – 191.
 24. Ребрина В.А. Про вибір мови програмування// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2014. – №2, с.23.
 25. Ребрина В.А. Інтернет ресурси для професійного зростання учителів інформатики та розвитку творчих здібностей учнів з алгоритмізації та програмування / Збірник науково-методичних праць за матеріалами обласної науково-методичної Інтернет-конференції «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти» [ред. кол. В.Є. Берека (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – С.118-123
 26. Ребрина В.А. Підвищення фахового рівня вчителів інформатики з питань алгоритмізації і програмування засобами інформаційних технологій. /Електронний збірник статей конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ». Вінницької академії післядипломної освіти. Режим доступу http://konferencia.voipopp.vn.ua/ (8 сторінок тексту)
 27. Ребрина В.А. Подолання цифрового розриву в установах освіти хмельницької області / Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Запоріжжя: Видавництво ЗОІППО, 2015. – С. 127-132.
 28.  Ребрина В.А. ІКТ в роботі з обдарованими: стан, проблеми, перспективи.// Педагогічний вісник. – 2014. – №1(37). – с.49-50.
 29. Максименко В.А. Електронні освітні ресурси як складова освітнього середовища області.// Післядипломна педагогічна освіта та методична служба на Хмельниччині: історія поступу (до 75-річчя Хмельницького ОІППО) / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.Є.Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2014. – c.147-151 с.
 30. Максименко В.А. Методичний арсенал вчителя: сучасні онлайн ресурси / Збірник науково-методичних праць за матеріалами обласної науково-методичної Інтернет-конференції “Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти” [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – c.106-111.
 31. Максименко В.А. Робота з сервісами Google. Спецкурс. / Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – 24 с.
 32. Дрижал О.М. Створення та розвиток мережевих освітніх співтовариств у Facebook (Фейсбук) та їх роль для розвитку освіти Хмельницької області / Збірник науково-методичних праць за матеріалами обласної науково-методичної Інтернет-конференції “Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти” [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – c.55-61.
 33. Драпак Л.С.  Мовна модель сучасного інформаційного простору.– Київ : зб. тез. доповідей міжнародної конференції ”Актуальні проблеми філології та американські студії ”, НАУ, 2010, c.80-83.Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2015.–148 с
 34. Блажук О.А., Драпак Л.С. Застосування методів математичного моделювання при розв’язуванні прикладних економічних задач / Наука й економіка.  Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету, №4 (40).  Хмельницький: видавництво ХЕУ, 2015.- с.159-163. (Міжнародне фахове видання)
 35. Драпак Л.С. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математики в середній школі / Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти / Зб. наук. пр. [ред. кол. В.Є. Берека (гол) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2015. – С. 52-55. 
 36. Буряк В.Г., Драпак Л.С., Буряк В.В., Буряк А.В. Фізика. Технологічні складові системи моніторингу якості освіти.– Хмельницький: Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2015.–148 с.
 37. Буряк В.Г., Драпак Л.С., Буряк В.В., Буряк А.В. Математика. Технологічні складові системи моніторингу якості освіти.– Хмельницький:
 38. Драпак Л.С.   Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні математики в середній школі .–Хмельницький:  зб.  доповідей  Інтернет- конференції ” Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення якості освіти ”, Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти , 2015.
 39. Драпак Л.С. Використання мови C# при проектуванні людино-машинного інтерфейсу. -Харків: Восточно-европейский журнал передових технологий, 4/2 (58),  2012, с. 39-42.
 40. Драпак Л.С., Марченко В.Л . Особливості застосування табличного процесора MS EXCEL для розв’язування нелінійних рівнянь.  – Харків: Вісник національного технічного університету “ХПІ”, 34’2012, с.79-82.
 41. Драпак Л.С. ,Стасишин Д.М.  Багатопроцесорні системи: Зб. наук.пр., т. II,–Хмельницький, 2011.–с.195-200.
 42. Бондарчук К.Є., Драпак Л.С. Моделювання процесу зіткнення нейтрона з атомним ядром хімічного елемента: Зб. наук. пр., т. I,–Хмельницький, 2011.–с.23-28.

Публікації працівників кафедри у 2012-13 рр.

1. Гільберг Т.Г. Формування природознавчих компетенцій молодших школярів, Івано-Франківськ, 2012.
2. Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. Проблеми і перспективи розвитку туристичної галузі (на прикладі Хмельницької області)/З‘їзд Українського географічного товариства Київ, 2012.
3. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 1-й кл. / Гільберг Т.Г., Сак Т.В. – К.: Генеза, 2012. –112 с.
4. Гільберг Т.Г.Зошит з природознавства: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.: 1-й кл./Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Генеза, 2012. – 48с.
5. Гільберг Т.Г. Уроки природознавства: метод. посіб. для вчителя.: 1-й кл. /Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Генеза, 2012. – 87 с.
6. Гільберг Т.Г. Природознавство: підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 2-й кл. / Гільберг Т.Г., Сак Т.В. – К.: Генеза, 2012. –160 с.
7. Гільберг Т.Г. Зошит з природознавства: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закл.: 2-й кл./Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Генеза, 2012. – 64с. + вкладка.
8. Ядуха В.С. Хмельниччина: минуле, сьогодення, майбутнє/ Ядуха В.С., Дирекот М.В.,Гаврішко В.Д., Бернадська Л.В., Гільберг Т.Г., Шоробура І.М. – Хмельницький: Видавець ПП Заколодний М.І., 2012. – 190 с.
9. Гільберг Т.Г. Уроки природознавства: метод. посіб. для вчителя.: 2-й кл. /Т.Г.Гільберг, Т.В.Сак. – К.: Генеза, 2013. – 87 с.
10. Гільберг Т.Г. Рідний край – Хмельниччина / ГільбергТ.Г., Шоробура І.М., Долинська О.О. – Хмельницький: Видавець ФОП Цапюк А.А., 2013. – 178 с.
11. Калач Г. М. Основи податкових знань: посібн. Для 9 кл. для загальноосвіт. навч. закл./ Калач Г. М., Коваленко Ю. М., Гільберг Т. Г., Забарна Т. А., Мискіна О. О.– Київ: ВД «Освіта», 2013. – 128 с.: іл.
12. Мирна Л.А. Практичні роботи з екології: навч. посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 11 клас / Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Кам.- Под, «Аксіома», 2013. –28с.
13. Мирна Л.А. Лабораторні та практичні роботи з біології (Рівень стандарту. Академічний рівень.): навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 11 клас / Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Кам. – Под., «Аксіома», 2013. – 28с.
14. Мирна Л.А. Лабораторні та практичні роботи з біології(Рівень стандарту.): навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 10клас/Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Кам. – Под., «Аксіома», 2013 – 36с.
15. Мирна Л.А. Лабораторні та практичні роботи з біології(Академічний рівень.): навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 10клас/Мирна Л.А., Бітюк М.Ю.Віркун В.О., Кам.-Под, «Аксіома», 2013–47с.
16. Мирна Л.А. Лабораторні та практичні роботи з біології: навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 8клас / Мирна Л.А., Бітюк М.Ю. Віркун В.О., Кам.- Под, «Аксіома», 2012 – 39с.
17. Мирна Л.А. Лабораторні та практичні роботи з біології: навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 7клас / Мирна Л.А., Бітюк М.Ю. Віркун В.О., Яценко С.П. Кам.- Под, «Аксіома», 2012–39с.
18. Мирна Л.А. Робочий зошит з біології: навчальний посібник для учнів загальноосвітніх навч. закладів. 8клас/Мирна Л.А., Бітюк М.Ю.Віркун В.О.,Турчин О.В.. Кам.- Под, «Аксіома»,2012–126с.
19. Ходзицька І.Ю.Трудове навчання (для дівчат) : підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: 5-й кл. /Ходзицька І.Ю., Н.Павич – Кам-Подільський: Аксіома, 2013. –159 с.
20. Павич Н.М. Трудове навчання: альбом-посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: 1 кл. – Кам-Подільський: Аксіома, 2012. – 36 с.