Положення про проведення першого туру всеукраїнської конкурсу «Учитель року»

Завантажити  pdf-файл


ПРОЄКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту освіти, науки молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 

______________ № _____

Положення

про проведення першого туру всеукраїнської конкурсу 

«Учитель року»

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок організації, проведення та організаційно-методичного забезпечення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року».

2. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» (далі – Конкурс) проводиться з метою підвищення престижності професії вчителя в суспільстві.

3. Основними завданнями Конкурсу є: 

виявлення та підтримка талановитих педагогічних працівників, поширення кращого педагогічного досвіду;

розвиток творчого потенціалу вчителя та підвищення його професійної майстерності;

сприяння самореалізації вчителя. 

4. Конкурс проводиться на добровільних засадах. Учасниками конкурсу є педагогічні працівники закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти за основним місцем роботи, які мають стаж педагогічної роботи не менше трьох років, зареєструвалися та подали до організаційного комітету першого туру матеріали, що визначені умовами та порядком проведення Конкурсу. 

5. Мовою Конкурсу є державна мова. 

6. Обробка персональних даних учасників, організаційного комітету та журі Конкурсу здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

7. Центральний організаційний комітет Конкурсу щороку затверджує умови та порядок проведення Конкурсу та не пізніше ніж за два місяці до початку першого туру Конкурсу забезпечує їх доведення до відома педагогічної громадськості шляхом розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України. 

8. Організаційно-методичне та фінансове забезпечення проведення першого туру Конкурсу здійснюється Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти (далі – Інститут) на підставі наказу Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації з відповідним  затвердженням кошторису (кошторисів) витрат на відповідний етап першого туру та період проведення. 

9. Переможці першого туру Конкурсу в кожній номінації беруть участь у другому турі Конкурсу, на яких відповідний організаційний комітет подає до центрального організаційного комітету Конкурсу матеріали, що визначені умовами та порядком проведення Конкурсу.

ІІ. Організація та проведення Конкурсу

1. Для проведення першого туру Конкурсу утворюються організаційний комітет, журі кожної номінації, склад яких затверджується Департаментом освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації, за поданням Інституту.

2. Проведення та організаційно-методичне забезпечення першого туру Конкурсу реалізується Інститутом згідно з наказом ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Безпосереднє керівництво забезпеченням організаційно-методичного супроводу здійснює проректор відповідно до розподілу функціональних обов’язків між ректором та проректорами Інституту. 

3. Перший тур Конкурсу проводиться у номінаціях, визначених Міністерством освіти і науки  України. 

4. Проведення Конкурсу відбувається у два етапи – відбірковий та фінальний, в очно-дистанційному форматі з технічною підтримкою науково-методичного центру викладання інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційного навчання Інституту. 

5. На першому турі Конкурсу проводяться випробування у номінаціях та формах, визначених центральним організаційним комітетом. 

6. Організаційний комітет забезпечує дотримання умов та порядку проведення Конкурсу.

7. Під час надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та інших обставин, що об’єктивно унеможливлюють проведення Конкурсу або окремих його турів, Конкурс або окремі його тури можуть проводитися в дистанційній формі. Рішення про це приймається відповідними організаційними комітетами.

8. Журі Конкурсу уточнює, конкретизує, доповнює орієнтовні критерії оцінювання випробувань та встановлює максимальну кількість балів за кожний критерій. Учасники Конкурсу мають бути ознайомлені з критеріями оцінювання не пізніше ніж за два тижні до проведення випробувань. Теми, завдання, питання випробувань визначаються головою журі, який забезпечує їх секретність до моменту оприлюднення.

9. Членам журі передбачається грошова винагорода, відповідно до укладених цивільно-правових договорів та актів приймання наданих послуг, згідно кошторисів витрат на проведення відбіркового та першого турів Конкурсу.

10. Відеозаписи випробувань першого туру Конкурсу розміщуються на інтернет-ресурсах Інституту. 

11. Оцінювання випробувань Конкурсу здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі. 

Не допускається обговорення членами журі виступів учасників під час проведення та оцінювання випробування. 

Оцінювання випробувань здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після завершення кожним учасником відповідного випробування. 

Результати оцінювання випробувань першого туру Конкурсу доводяться до відома учасників кожного конкурсного дня. 

Зведені відомості кожного випробування, рейтингові листи відповідних етапів першого туру Конкурсу у разі проведення в очному форматі підписуються всіма присутніми членами журі, у разі проведення в дистанційному форматі – секретарем журі; оприлюднюються у сканованому вигляді.

12. У разі проведення першого туру Конкурсу в один етап переможець, лауреати та учасники визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх випробувань туру. 

У разі проведення першого туру Конкурсу в декілька етапів учасники кожного наступного етапу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань попереднього етапу. Бали, набрані учасниками на попередньому етапі першого туру Конкурсу, анулюються. Переможець, лауреати та дипломанти першого туру Конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час випробувань фінального етапу. 

13. У випадку однакової кількості балів за результатами кожного етапу відповідного туру Конкурсу перевага надається тому учасникові, який має вищий бал у пріоритетному випробуванні. 

Пріоритетні випробування кожного етапу відповідного туру Конкурсу визначаються на першому засіданні журі.

14. Рішення журі кожного туру Конкурсу приймаються колегіально та оформлюються протоколами, які підписують голова та секретар журі Конкурсу. 

15. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі Конкурсу.

16. З метою формування незалежного уявлення про перебіг Конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – спостерігачі). 

Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися у відповідному організаційному комітеті. 

Під час випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації. 

Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг Конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню Конкурсу, відволікати учасників та членів журі. Висновок про перебіг Конкурсу спостерігачі мають довести до відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного дня після його завершення. Члени відповідних організаційних комітетів та журі Конкурсу сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.

17. Журі може ініціювати заохочення учасників першого туру Конкурсу Подяками або Грамотами Інституту.

ІІІ. Джерела фінансування

1. Фінансове забезпечення, щодо проведення першого туру Конкурсу здійснюється Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти за рахунок місцевого бюджету на підставі наказу Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації з відповідним затвердженням кошторису (кошторисів) витрат на відповідний етап туру Конкурсу та період проведення. 

2. Преміювання переможців та лауреатів першого туру Конкурсу, а саме  нагородження грошовими преміями: 

в розмірі п’яти мінімальних заробітних плат переможцям конкурсу;

в розмірі чотирьох мінімальних заробітних плат  конкурсантам за друге місце ;

в розмірі трьох мінімальних заробітних плат  конкурсантам за третє місце. 

Директор Департаменту освіти, 

науки молоді та спорту Хмельницької 

обласної державної адміністрації                                           Дарія БАСЮК