Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом у дітей дошкільного віку

«Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом у дітей дошкільного віку». За такою темою 10 червня 2021 року був проведений обласний велнес-тренінг для керівників методичних об’єднань педагогічних працівників ЗДО.

Відкрив зібрання та актуалізував проблему екологічної освіти дошкільників Гіджеліцький І.К., перший проректор ХОІППО. Вектори сучасної екологічної освіти, концептуальні засади та зміст освітнього напряму «Дитина в природному довкіллі» за БКДО, технологію еколого-психологічного тренінгу висвітлили Мирна Л.А., методист біології та екології, Каратаєва М.І., Дарченко Л.Г., методисти дошкільної освіти НМЦ професійного розвитку керівних та педагогічних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО.

Під час заняття було презентовано інноваційні технології, інтерактивні форми, методи роботи з дошкільниками, педагогами та батьками з питань формування природничо-екологічної компетентності та навичок, орієнтованих на сталий розвиток (Бурак В. О., Буфетчикова Ю. В., Ворона І. Ф., Ковальська І. О., Лега Г. В., Нерубайська О. П., Солов’янчук О. В., Сопільник Б. В., Шитманюк В. В.).

У процесі тренінгового навчання формувались професійні, загальноосвітні та загальнокультурні компетентності учасників. Тренінг був спрямований на організацію подальшого навчання педагогів через сучасні форми роботи та з урахуванням змісту оновленого Державного стандарту дошкільної освіти.