Звітують кафедри Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти про свою роботу у 2020 році

З метою об’єктивної оцінки діяльності кафедр та окремих штатних науково-педагогічних працівників упродовж 2020 року й удосконалення їх роботи у 2021 році у Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти було заслухано звіти завідувачів кафедр про виконання планів роботи кафедр та штатних працівників про виконання ними індивідуальних планів роботи за 2020 рік на розширеному засіданні ректорату інституту сумісно з членами вченої ради.

Засідання проходили 26-28 січня 2021 року з дотриманням протиепідемічних вимог.

Було заслухано всіх завідувачів та штатних науково-педагогічних працівників кафедр щодо виконання ними завдань, запланованих на 2020 рік, в розрізі окремих видів діяльності (навчальної, наукової, методичної та організаційної). Під час звітів кафедр було підтверджено перевиконання загального обсягу годин всіма кафедрами, особливо в частині методичної та наукової роботи, що було спричинено суттєвими змінами в організації освітнього процесу в інституті в умовах карантинних обмежень.

Також виявлено ряд резервів та перспективних напрямів, що дасть можливість удосконалити діяльність інституту у 2021 році.