Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

22 жовтня 2020 року, Національна академія педагогічних наук України спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи». Програма конференції – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2020/10/Програма_конференції_22.10.2020.doc.pdf

Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи

Сьогодні, 22 жовтня 2020 року, Національна академія педагогічних наук України спільно з Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти проводить Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Оцінювання досягнень здобувачів загальної середньої освіти: сучасні виклики та перспективи». На конференції порушуються нагальні проблеми оцінювання учасників освітнього процесу …

Лісівники, науковці й освітяни Хмельниччини завершили спільний науково-освітній проект

Редакційна колегія інформаційно-довідкового видання про лісову галузь регіону «Енциклопедія лісового господарства Хмельниччини» завершила підготовку його до друку, як спільний науково-освітній проект науковців, освітян та лісівників – авторського колективу, сформованого з науковців-природничників Хмельницького й Кам’янець-Подільського ім. Івана Огієнка національних університетів та …

Педагогічний вісник Поділля, №1, 2020

Педагогічний вісник Поділля, №1, 2020 У цьому числі «ПВ» ідеться про новий інтегрований курс «Громадянська освіта» для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано матеріали за основними розділами програми цього курсу, а також з досвіду роботи учителів області щодо розвитку та …

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: КОД ЕПОХИ

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: КОД ЕПОХИ /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : за заг. ред. В.В. Гуменюк. Хмельницький : ОІППО, 2020. 366 с. Перейти до збірника – https://drive.google.com/file/d/1SgCL8MqUHFu70HsNnrzjYpt_eOAvJaTM/view?usp=sharing

Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів

ББК 88.372:374+74.200 УДК 159.92+37.04 Шкільна освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів / Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.І. Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, – 307 с. Адресовано науковцям, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), науково-педагогічним працівникам, педагогічним працівникам …

Сторінками творчості Оксани Радушинської

УДК 37.035.6 ББК 74.200.522.4 Укр З-41 Сторінками творчості Оксани Радушинської / Зб. наук. пр. [ред. кол. : В.Є. Берека (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2019. – 251 с. Перейти на збірник – https://drive.google.com/file/d/1OSFCMMta9qx2x1LpWG6Y9iZFBMTG3P7W/view

Митці рідного краю V

УДК 7.07 (477.47) ББК 85.1(4Укр – 4Хме) Митці рідного краю V/ Зб. матеріалів. [ред. кол.: В.Є. Берека (гол) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2019. – 143 с. Перейти до збірника – https://drive.google.com/file/d/1kU_8XQYl73Sx8DLRm8TD2hDidGMoNxkk/view

Здоров’язбережні технології виховання дітей та молоді

УДК 37.015.31 (063)Здоров’язбережні технології виховання дітей та молоді / Зб. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. – Хмельницький : 2019. – 167 с.Укладач: Поліщук А.Й., методист науково-методичного центру виховної роботи та позашкільної освіти Хмельницького ОІППО.Розміщено за посиланням – https://cutt.ly/ewKIpRZ