Програми курсів

№ з/пНазва програми
I. КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
1Практичні психологи ЗДО
2Соціальні педагоги ЗДО
3Логопеди ЗДО
4Дефектологи ЗДО
5Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО
6Педагогічні працівники інклюзивних груп ЗДО (без досвіду роботи в інклюзивній групі)
7Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО
8Асистенти вихователів інклюзивних груп ЗДО (новопризначені).
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
9Практичні психологи ЗЗСО
10Соціальні педагоги ЗЗСО
11Вчителі-логопеди ЗЗСО
12Вчителі-дефектологи ЗЗСО
13Вчителі фізичної культури
14Вчителі предмета “Захист України”
15Вчителі предмета “Захист України” за напрямом «Медико-санітарна підготовка»
16Асистенти вчителів інклюзивного навчання
17Асистенти вчителів інклюзивного навчання (новопризначені)
18Вихователі шкіл-інтернатів, навчально-реабілітаційних центрів
19Директори інклюзивно-ресурних центрів.
20Педагогічні працівники (фахівці) інклюзивно-ресурсних центрів: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, практичні психологи, вчителі-реабілітологи.
Освітні програми за додатковою спеціалізацією – 36 акад. год
21Класні керівники
22Вчителі індивідуального навчання
23Вчителі основ здоров’я (5-9 кл.)
24Вчителі 5-6 класів інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»
25Вчителі інклюзивного навчання
26Вчителі інклюзивного навчання (без досвіду роботи в інклюзивному класі)
Освітні програми за додатковою спеціалізацією – 30 акад. год.
27Програма «Розвиток психолого-педагогічної компетентності педагога» (для всіх педагогічних працівників)
28Програма «Психолого-педагогічна підтримка вчителя НУШ в ЗЗСО» (педагогічні працівники ЗЗСО з актуальних проблем психології та педагогіки)
Освітні авторські програми за темою (напрямом):
29Авторська програма для асистентів вчителів інклюзивного навчання
«Розвиток психолого-педагогічної компетентності асистентів вчителів інклюзивного навчання НУШ» (Войтович Г.І.) – 30 год.
30Авторська програма для педагогічних працівників ЗДО та ЗЗСО «Розвиток інклюзивної компетентності педагогічного працівника сучасного закладу освіти» (Бирко Н.М.) – 30 год.
31Авторська програма для педагогічних працівників ЗДО «Універсальний дизайн в ЗДО» (Бирко Н.М.) – 30 год.
32Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Універсальний дизайн в ЗЗСО» (Бирко Н.М.) – 30 год.
33Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Психолого-педагогічні аспекти профілактики та вирішення проблем, зумовлених булінгом в інклюзивному освітньому середовищі» (Шевчишена О.В.) – 15 год.
34Авторська програма для педагогічних працівників ЗЗСО «Соціально-педагогічні підходи у формуванні свідомого ставлення здобувачів освіти до життя в сучасних умовах» (Клімкіна Н.Г.) – 8 год.
II. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
1Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів іноземної (англійської, німецької) мови «Soft skills та критичне мислення: важливі уміння вчителя іноземної мови у 21 столітті» (Мороз Т., Луценко Л.)
2Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української та зарубіжної літератури «Ключові уміння 21 століття в контексті викладання літератури в школі» (Пулатова Л.)
3Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури «Основні принципи текстотворення. Як навчити учнів створювати різні типи текстів (для ЗНО і для життя)» (Місінькевич О.)
4Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Деліберація як демократія майбутнього. Технології обговорення суспільних питань» (Ратушняк Н.)
5Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти «Демократична школа. Громадянські та соціальні компетентності» (Ратушняк Н.)
6Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Інструменти медіаграмотності вчителя суспільних дисциплін: як вчити та вчитися» (Ратушняк Н.)
7Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів суспільних дисциплін «Громадянські та соціальні компетентності в контексті викладання суспільних дисциплін» (Ратушняк Н.)
8Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури «Сторітерапія на уроках словесності: як зацікавити учнів створенням історій» (Місінькевич О.)
9Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української та зарубіжної літератури «Урок літератури і світовий прогрес: професійні виклики для вчителя словесності» (Пулатова Л.)
10Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти «Міжнародна проєктна діяльність – простір для учасників освітнього процесу: спілкування, співпраця та розвиток» (Мединська А.)
11Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів іноземної мови «Креативне навчання іноземної мови: методичні лайфхаки» (Мединська А.)
12Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів історії «Як навчати історії п’ятикласників НУШ» (Кенц Г.)
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
13Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які викладають в початкових класах
14Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів англійської мови
15Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів інтегрованих курсів 5-6 класів «Історія та громадянська освіта»
16Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти
17Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів курсу «Духовність і мораль в житті людини і суспільства 5-6 класи»
18Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів предметів духовно-морального спрямування (етика, християнська етика)
19Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів зарубіжної літератури
20Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів історії
21Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів мистецтва
22Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів музичного
мистецтва
23Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів музичного
мистецтва, які викладають в початковій школі
24Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів німецької мови
25Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого
мистецтва, музичного мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», які викладають в початковій школі
26Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів образотворчого мистецтва
27Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів польської мови
28Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів правознавства
29Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів української мови та
літератури
30Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів французької мови
III. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1Програма підвищення кваліфікації вчителів інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
2Програма підвищення кваліфікації вчителів за модулем «Інформаційно-цифрова компетентність (ІЦК)» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
3Програма підвищення кваліфікації «Сервіси Google в роботі педагогічного працівника закладу загальної середньої освіти. Базовий рівень» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
4Програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Цифрові ресурси педагога для впровадження НУШ у базовій загальній середній освіті» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
5Програма підвищення кваліфікації вчителів математики та інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
6Програма підвищення кваліфікації вчителів математики (5-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
7Програма підвищення кваліфікації вчителів математики (5-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
8Програма підвищення кваліфікації вчителів математики «GEOGEBRA як інструмент реалізації STEAM – освіти при вивченні математики» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
9Програма підвищення кваліфікації вчителів математики і фізики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
10Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та інформатики (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
11Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики (7-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
12Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії (10-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
13Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики «Нетрадиційні методи проведення уроку фізики» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
14Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики та астрономії «Урок фізики в сучасних технологіях навчання» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
15Програма підвищення кваліфікації вчителів фізики «ЗНО з фізики – особливості підготовки учнів» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
16Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії (7-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою).
17Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії «Проблемне навчання на уроках хімії» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
18Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів хімії «Використання проєктних технологій на уроках хімії» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
19Програма підвищення кваліфікації вчителів біології (6 – 9класи) (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
20Програма підвищення кваліфікації вчителів біології і екології (10 – 11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
21Програма підвищення кваліфікації вчителів природничої освітньої галузі (інтегровані курси) (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
22Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів «Природничо-наукова грамотність як основа якості освітніх результатів» (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
23Програма підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів «Розвиток критичного, логічного і творчого мислення при вивченні курсів природничої освітньої галузі (за різними НМК)» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
24Програма підвищення кваліфікації вчителів географії (Галузь знань: 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
25Програма підвищення кваліфікації вчителів географії: «Розвиток, територіальне поширення, сучасні трансформації расового складу, мовної та етнічної, релігійної структури населення світу» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
26Програма підвищення кваліфікації вчителів фінансової грамотності (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
27Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій «Проєктні технології під час реалізації технологічної освітньої галузі у 5-6 класах НУШ» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
28Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій (5-9 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
29Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів технологій/креслення (10-11 класи) (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
30Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання/технологій «STEM технології на уроках трудового навчання/технологій» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
31Комплексна програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «STEM-технології на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Технологічна освітня галузь» (Галузь знань: галузі знань 01 Освіта; 011 Науки про освіту /Післядипломної освіти осіб з вищою освітою)
IV. КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
Комплексні освітні програми – 72 акад. год.
1Керівник (директор) ЗДО + вихователь ЗДО
2Вихователь – методист дошкільної освіти
3Вихователі ЗДО
4Музичні керівники ЗДО
5Керівники гуртків ЗДО
6Інструктори з фізкультури ЗДО
Комплексні освітні програми – 36 акад. год.
7Вчителі початкової школи
8Вихователь групи подовженого дня
Освітні програми за темою (напрямом) – 30 акад. годин
9Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (2021 р.)»
10Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя ЗДО групи раннього віку в контексті оновленого Державного стандарту дошкільної освіти» (Харченко А.А., Дарченко Л.Г.)
11Програма «Підвищення кваліфікації музичного керівника ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
12Програма «Підвищення кваліфікації керівника гуртка ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
13Програма «Підвищення кваліфікації інструктора з фізкультури ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної освіти (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху)
14Програма «Розвиток професійної компетентності вчителя початкової школи, новопризначеного вчителя, що не пройшли базову підготовку НУШ»
15Програма «Розвиток професійних компетентностей вчителя початкової школи в умовах НУШ»
16Програма «Самоменеджмент вчителя початкової школи: теорія і практика ефективного управлінням власними ресурсами і професійним розвитком» (Ковальська О. П., +)
17Програма «Роль вчителя початкової школи в системі оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти»
18Програма «Роль вчителя початкової школи у формуванні освітнього середовища: розвивального, мотивуючого, безпечного і комфортного для дитини
19Програма «Роль інформатики в початковій школі: сучасні засоби навчання, перезавантаження – 2023»
20Програма «Підвищення кваліфікації вчителя української мови в початковій школі (на поділі класу)»
21Програма «Підвищення кваліфікації вчителя фізичної культури в початковій школі»
22Програма «Розвиток професійної компетентності вихователя групи подовженого дня»
23Програма «Підвищення рівня професійної компетентності вихователя для супроводу дітей» (Романова О. В., Галас А. В., Кулик О. О.)
Освітні авторські програми за темою (напрямом) – 18 акад. годин
24Програма «Розвиток інформаційно – комунікаційної компетентності педагога закладу дошкільної освіти відповідно до професійного стандарту» (Автор: Дарченко Л. Г.)
25Програма «Український віночок. Хмельниччина» (методика викладання інтегрованого курсу «Культура добросусідства»). Міжкультурна і громадянська освіта. (Автор: Дарченко Л. Г.)
26Програма «Інтегрований курс ” Культура добросусідства”: особливості викладання в новій українській школі» (Автор: Галас А. В.)
27Програма «Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання» (Автор: Кулик О. О.)
V. КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
1Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
2Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
3Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
4Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 012 Дошкільна освіта /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
5Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів дошкільної освіти та вихователів. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 012 Дошкільна освіта /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
6Освітня програма підвищення кваліфікації директорів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
7Освітня програма підвищення кваліфікації заступників директорів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
8Освітня програма підвищення кваліфікації завідувачів відділами, методистів, культорганізаторів закладів позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
9Освітня програма підвищення кваліфікації директорів, консультантів Центрів професійного розвитку педагогічних працівників. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
10Освітня програма підвищення кваліфікації новопризначених директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
11Освітня програма підвищення кваліфікації новопризначених заступників директорів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
12Освітня програма підвищення кваліфікації педагогів-організаторів закладів загальної середньої освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
13Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
14Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
15Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків науково-технічного напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
16Освітня програма підвищення кваліфікації керівників гуртків туристично-краєзнавчого напряму закладів загальної середньої та позашкільної освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
17Освітня програма підвищення кваліфікації бібліотекарів закладів освіти. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 02 Культура і мистецтво спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
18Освітня програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників “Інституційний аудит. Оцінювання освітніх та управлінських процесів закладів загальної середньої освіти”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
19Освітня програма підвищення кваліфікації учителів перших проєктних класів “Інтелект України”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
20Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників закладів освіти «Атестація педагогічних працівників у контексті сучасних вимог». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
21Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних працівників закладів освіти “Підготовка закладу освіти до інституційного аудиту”. Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
22Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних працівників закладів освіти «Правила організації діловодства в закладах освіти: нові вимоги та стандарти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
23Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти «Фінансова політика закладу освіти в умовах автономії. Залучення додаткових ресурсів для розвитку закладу освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
24Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, директорів та консультантів ЦПРПП «Вивчення якості педагогічної діяльності в системі внутрішнього моніторингу якості освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка спеціальність 011 Науки про освіту /Післядипломна освіта осіб з вищою освітою
25Авторська освітня програма підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників «Запровадження медіаграмотності у практику роботи закладу освіти». Галузь знань 01 Освіта/педагогіка, 012 Дошкільна освіта
VI. Програми нової української школи
1Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням у 1-4 класах
2Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти «Професійна діяльність асистентів учителів в умовах реалізації
Державного стандарту базової середньої освіти»
(5 кл)
3Програма підготовки тренерів-педагогів та підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти у 2022/2023 н.р. «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: ПЕРЕХІД НА НАСТУПНИЙ РІВЕНЬ»