Засідання творчої групи заступників директорів спецшкіл та НРЦ

12.09.2023 року на базі Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи №32 відбулося засідання творчої групи заступників директорів з навчальної та корекційної роботи спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів з питань методичного супроводу реалізації освітніх та корекційно-розвиткових програм для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до чинного законодавства.

Методист науково-методичного центру професійного розвитку педагогічних і керівних працівників установ і закладів дошкільної та загальної середньої освіти ХОІППО Грицюк Н.Г. ознайомила присутніх зі змістом нормативних документів та програмно-методичного забезпечення освітнього процесу спеціальних закладів освіти у 2023-2024 н. р. Члени творчої групи: заступник директора з навчально-виховної роботи Кам’янець-Подільської спеціальної школи Сінгілевич Т.В., заступник директора з навчально-виховної роботи Новоушицької спеціальної школи Гудзенко Н.Г., заступник директора з корекційної роботи Кам’янець-Подільського НРЦ Швець О.І., вчитель-дефектолог Солобковецького НРЦ Посвістак О.М. взяли участь в обговоренні питання програмно-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах спеціальної освіти у 2023-2024 н. р.; змісту нових типових та модельних програм для дітей з особливими освітніми потребами; пошуку оптимальних шляхів реалізації навчально-корекційних програм для дітей, які мають порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів.

В організації і проведенні заходу активну участь взяли директор Хмельницької спеціальної школи Красіцька Н.В., заступник директора навчально-виховної роботи Кульченко Т. В., які поділилися досвідом з організації навчального процесу та формування індивідуальної освітньої траєкторії дітей, які мають порушення інтелектуального розвитку; внесли ряд пропозицій щодо організації навчальної та корекційної роботи в спеціальних закладах освіти відповідно до нових Типових навчальних планів.

Під час заходу було відзначено Подякою Хмельницького ОІППО керівника творчої групи заступників директорів спеціальних закладів освіти Посвістак О.М., за активну співпрацю у забезпеченні неперервного професійного розвитку педагогічних працівників і керівників закладів освіти області, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами; в організації та проведенні обласних і регіональних методичних заходів, підготовці методичних рекомендацій, навчальних і корекційних програм.

За результатами роботи творчої групи визначено основні напрямки підвищення рівня методичної готовності педагогів спеціальних закладів освіти до роботи відповідно до Державних стандартів, сприяння підготовки адаптованих програм, методичних матеріалів та ознайомлення з ними педагогічної громадськості.