Євроінтеграція: шлях від самоідентифікації громадян України через упровадження європейських цінностей та підходів в освіті – до системної трансформації держави

УДК 327.51:37.014.3(477)(063)

Євроінтеграція: шлях від самоідентифікації громадян України через упровадження європейських цінностей та підходів в освіті – до системної трансформації держави / Зб. наук. пр. [ред. кол. І. Б. Вашеняк (гол.) та ін.]. Хмельницький: Видавництво ХОІППО, 2022. 166 с.
Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 2 від 05.07.2022 р.)

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2022/07/ЗБІРНИК_Євроінтеграція_31.05.2022.pdf