Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів. Збірник

ББК 88.372:374+74.200
УДК 159.92+37.04
Освіта Хмельниччини: психолого-педагогічний супровід модернізаційних процесів /
Зб. наук. пр. [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол.) та ін.]. – Хмельницький : ХОІППО, 2022. –
550с.

Збірник – https://hoippo.km.ua/wp-content/uploads/2022/02/Збірник-конференції-2021.pdf