Сучасні тенденції інноваційного розвитку дошкільної освіти

У збірнику подано статті за матеріалами роботи науково-практичної конференції (з міжнародною участю), яка відбулася 28 вересня 2023 року. У наукових та науково- методичних публікаціях розглядаються теоретичні та практичні аспекти розвитку в системі дошкільної освіти в умовах сьогодення. Адресовано широкому колу …